Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Recepthantering - fullmakter

En privatperson kan ge en annan privatperson, eller en vårdenhet, ett godkännande att företräda henne/honom i vissa apoteksärenden. Formellt görs detta via en fullmakt.

De apoteksärenden som kan skötas av en fullmaktstagare är:

  • Beställa och hämta ut receptförskrivna läkemedel eller varor.
  • Hämta en översikt över felektroniskt sparade recept.
  • Lämna samtycke till registrering i Högkostnadsdatabasen.
  • Lämna samtycke till att eHälsomyndigheten sparar recept elektroniskt.

Personen som fått ett godkännande/ fullmakt ska kunna visa upp en giltig legitimation på apoteket.

Fullmakter från e-hälsomyndigheten

Det finns flera typer av fullmakter, både att man kan ge annan privatperson fullmakt att sköta apoteksärenden och att man kan ge anställda på en viss vårdenhet fullmakt att sköta apoteksärenden. Fullmakten lämnas till ett apotek men gäller på alla apotek, oavsett apotekskedja.

Fullmakerna finns på e-hälsomyndighetens hemsida, Blanketter (nytt fönster)

Observera att när det gäller fullmakt för förskrivare/ vård så ska behörig personal på vårdenheten vara registrerade hos eHälsomyndigheten, se blanketten Registrera vårdenhet för hantering av fullmakter. Blanketten ska lämnas av verksamhetsansvarig till ett apotek för elektronisk registrering. Förslagsvis uppdaterar verksamhetsansvarig registeringen över aktuell personal två gånger per år. Uppdatering görs även när personal slutar eller börjar.

En fullmakt är giltigt tills den återkallas, om inte ett till-och-med-datum angivits på blanketten. Om fullmaktstagaren eller fullmaktsgivaren avlider avslutas fullmakten automatiskt. Både fullmaktsgivare och fullmaktstagare har rätt att ta bort en giltig fullmakt, mot uppvisande av giltig legitimation. En fullmakt kan avslutas på valfritt apotek.

Fullmakt från person som inte själv kan skriva under en fullmakt, men förstår innebörden av fullmakten, måste vidimeras av två personer för att den ska kunna registreras på lokalt apotek.

Om dokumentet

Detta är ett underdokument till rutiner för Recepthantering

Mer information

Om fullmakter, eHälsomyndigheten (nytt fönster)

Uppdaterad: 2018-11-14
Malin Holmqvist, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service