Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Receptfritt, recept eller rekvisition

Efter ordination av läkemedel kan läkemedel införskaffas genom receptfritt inköp, genom receptförskrivning eller genom rekvisition av läkemedel.

Nedanstående riktlinjer är utarbetade av Läkemedelskommittén i syfte att skapa en samstämmighet i länet kring hantering av läkemedel som införskaffas receptfritt eller genom förskrivning på recept och rekvisition. Målet är att säkra att tillgången till läkemedel till patienten alltid är god, minska onödig kassation samt reducera läkemedelskostnaderna.

Riktlinjerna ska ligga till grund för lokala rutiner som ska finnas på varje klinik. Verksamhetschefen ska ta ställning till hur riktlinjerna används inom den egna verksamheten.

Riktlinjer

Grundprincipen i Region Jönköpings län är att läkemedel till patienter inskrivna i sluten vård förskrivs på rekvisition och i öppen vård via receptfritt inköp eller på recept.

Riktlinjer för förskrivning av läkemedel som kan köpas receptfritt i öppen vård

Recepthantering i öppen vård

Riktlinje kring läkemedel till patien inskriven i sluten vård

Kontakt

Malin Holmqvist
Klinisk apotekare
010- 242 19 69

Mårten Lindström
Läkemedelskommitténs ordförande
010-242 41 91

Uppdaterad: 2018-05-24
Malin Holmqvist, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service