Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/barndialogen

Utbildning för nya barnombud, 23 november 2016

Målgrupp

Nya barnombud.

Program:

08.30 – 16.00

SUSANN SWÄRD, verksamhetschef för Rättighetsfokus (samt även barnrättsstrateg i Landstinget Kronoberg)

  • Utbildning i Barnkonventionen utifrån artikelinnehåll.
  • Hur kan jag jobba som barnombud i min verksamhet?
  • Genomgång av handlingsplanen i Region Jönköpings län.

Föreläsningsmaterial

Kontakt

Noomi Carlsson
036-32 40 92/0767-24 74 09
noomi.carlsson@rjl.se

Uppdaterad: 2018-05-28
Noomi Carlsson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion