Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/barndialogen

Nätverksträff barnombud hösten 2016

Tid och plats:

  • Jönköping, 10 oktober
  • Eksjö, 5 oktober
  • Värnamo, 9 nov

Medverkande: Noomi Carlsson, Processledare barn och unga, Folkhälsa och sjukvård, Marie Golsäter, FoU-handledare, Futurum

Innehåll:

  • Inledning och presentation
  • Barnkonventionen som lag
  • Patientlagen
  • Barn som anhöriga - Familjeformuläret
  • Akutprocessen
  • Barnrond
  • Erfarenhetsutbyte

Utbildningsmaterial

Nätverksträff barnrättsombud hösten 2016 (pdf, nytt fönster)

Kontakt

Noomi Carlsson
036-32 40 92/0767-24 74 09
noomi.carlsson@rjl.se

Uppdaterad: 2018-05-17
Noomi Carlsson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion