Region Jnkpings ln Esther
plus.rjl.se/esther

Länkar till liknande nätverk, ESTHER

Nationellt

Hilma

Hilma har pågått sedan 2004 i samarbete mellanUniversitetssjukhuset Örebro, primärvården och kommunerna Örebro, Kumla, Hallsberg och Askersund. Hilma har senare bytt namn och gått över i ViSam arbete.
ViSam

Linnea

Linnea har fått ett ansikte genom ett samarbetsprojekt mellan Landstinget Kronoberg och länets åtta kommuner som startade år 2005. Projektet skapade samtidigt ett stort nätverk för vård- och omsorgspersonal. I återkommande Linneaprojekt inbjuds medarbetare från olika professioner
att delta i lokalt anknutna team.
 

Internationellt

 

Baby ESTHER Armenien

Arbetet startade 2018
ESTHER programmet i Armenien riktar sig till föräldrar och deras barn som lider av cystic fibrosis. Även läkarstudenter och AT läkare ingår. Första steget är att få till samordning mellan universitet, klinik och hemmiljö detta genom att skapa gemensamma lärande former såsom Esthercafé.
Kontaktperson,patientrepresentant:Hasmik Karapetyan
Dr. Arman Harutyunyan, Professor Assistant in Faculty of Pediatric Surgery of YSMU. Yerevan, Republic of Armenia,

 

ESTHER Kent, UK

Nätverket startade 2016 inom den privata sektor: The Graham Care Group and The Design and Learning Centre for Clinical and Social Innovation.
Kontaktperson: Georgina Walton 

 

ESTHER Singapore: Network för Health and Social care

Nätverket startade 2016 inom SingHealth district och handlar om personer med complexa vårdbehov oavsett ålder och diagnos.
2018 fick ESTHER coacher Singapore ett pris för sitt arbete med att skapa trygghet i vårdövergånger och minska återinläggningarna till sjukhuset.Priset delades ut av Institute Patient Safety Quality at SingHealth Duke-NUS Quality Innovative Day on 16.3.18.
Kontaktperson: Esther Lim

 

Suzanne

Suzanne är namnet på ett nätverk i Nederländerna, Gouda. Det handlar om personer med complexa vårdbehov oavsett ålder.Start 2014.
Kontaktperson: Erik Visser www.zorgbelang-zuidholland.nl

Joe

Joe är namnet på projektet i England som bl a hämtade sin inspiration i ESTHER. Det handlar om vården av den psykiatriska patienten och hur man skapar ett bra samarbete med alla aktörer och naturligtvis med patienten själv.

Projectet genomförs av South West Yorkshire Partnership NHS Foundation Trust. Enabling people with mental health problems and learning disabilities to live life to the full.

ESTHER i Wales

How will this affect Esther' A person-centred approach for Wales - Health Foundation

 

 

 

Kontaktperson

Kontakta Nicoline Vackerberg om du saknar något nätverk på denna sida.

Nicoline Vackerberg

En engelsk blogg

Elisabetta Zanon: Is Sweden’s model of integrated care a beacon of light for the NHS? NHS bygger upp en verksamhet som ESTHER.

Uppdaterad: 2020-06-30
Nicoline Vackerberg, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion