Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Information till vårdgivare

Ansökan om godkännande för primärvård inom vårdval

Förfrågningsunderlag

Primärvård inom vårdval i Jönköpings län

Ansökan

Ansökan lämnas via upphandlingssystemet TendSign.

Ansökan sker genom att samtliga frågor i denna ansökan besvaras samt att de i ansökan efterfrågade handlingarna skickas in via TendSign.

Ansökan och begärda handlingar ska vara skrivna på svenska.

En leverantör kan ansöka om godkännande för flera enheter. En ansökan ska lämnas per enhet.

Det finns inget sista datum för ansökan. Det innebär att ansökan kan lämnas tills det aktuella vårdvalet upphör.

Förfrågningsunderlaget innehåller ett antal krav som är obligatoriska. Förutsättningen för att en ansökan ska kunna godkännas är att dessa krav är uppfyllda. Kraven avser såväl krav på leverantören som på efterfrågad tjänst.

Checklistor

Checklista för lokaler och fysisk tillgänglighet

IT-stöd för leverantörer inom vårdval

TendSign

För tillgång till TendSign krävs en inloggning. Det är kostnadsfritt för sökande att använda systemet.
Användarnamn och lösenord får man vid registrering på www.tendsign.se.
Frågor om systemet besvaras av TendSigns support på 013-47 47 570.

Direkt till ansökan i TendSign (nytt fönster)

Uppdaterad: 2019-02-11
Marléne Svensk, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion