Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Checklista - fysisk tillgänglighet till lokaler

Checklistan utgår från Boverket och Myndigheten för delaktighets riktlinjer för tillgänglighet.

Målsättning

Lokaler ska vara utformade så att personer med olika funktionsnedsättningar har tillträde och kan använda allmänna utrymmen på lika villkor som personer utan funktionsnedsättningar.

Att tänka på

Av- och påstigning samt handikapparkering ska finnas nära entré. Det ska vara lätt att orientera sig, detta förutsätter en bra och tydlig skyltning. Det ska vara enkelt att ta sig in i lokalen, vilket innebär att trösklar ska undvikas och entrédörrar ska ha automatisk dörröppning. 

För att personer med nedsatt syn lättare ska kunna orientera sig utom- och inomhus behöver viktiga funktioner stå i tydlig kontrast mot varandra – det vill säga att en ljus färg kombineras med en mörkare. För att ha god kontrastverkan ska kontrasten vara minst 0,40 enligt NCS (Natural Colour System). Av säkerhetsskäl ska stora glasytor markeras i ögonhöjd för stående och sittande personer och dörrar som öppnas i gångstråk eller med automatik ska ha markerad slagyta.

Det ska vara lätt att hitta till receptionen. Är det långa passager ska naturliga eller konstgjorda ledstråk finnas. Receptionen ska vara utformad för att kunna möta stående och sittande personer. Receptionen ska också vara utrustad med slinga för personer som har nedsatt hörsel. Om det finns kölappssystem ska den placeras i lämplig höjd och vara tillgänglig för alla. Detta kan innebära att det behövs särskilda anpassningar för personer med nedsatt syn- och/eller hörsel.

Väntrummet ska ha bra belysning och god ljudmiljö. Olika sittmöjligheter med rygg- och armstöd ska finnas. För personer som har svårt att resa sig ska minst en stol ha hög sitthöjd (48-50 cm).

Handikapptoaletten (RWC) ska framför allt erbjuda ytor att förflytta sig på. I övrigt ska toaletten ha funktioner som främst är anpassade för sittande personer.

Toaletter generellt ska vara utformade så att personer med nedsatt syn lätt kan orientera sig i rummet (kontraster). Av säkerhetsskäl ska toaletter vara utrustade med visuella larm (personer med nedsatt hörsel).

Riktlinjer

Viktiga funktioner som exempel manöverdon, larm, inredning på RWC ska kunna användas av personer som förflyttar sig i rullstol. Lämplig höjd för dessa är 80 cm över golvyta och 70 cm från hörn eller hinder.

Yttre miljö

Handikapparkering

Ska finnas inom 25 meter från entré och vara markerade

Av- och påstigningsplats

Ska finnas i nära anslutning till entré

Gångstråk

Ska vara tillgängliga och användbara utan nivåskillnader. Belysning ska finnas. Markbeläggningen ska vara jämn och hårdgjord

Ramp

Om ramp finns ska den uppfylla gällande krav

 

Entré

Skyltning

Verksamheten ska vara väl skyltad för att underlätta orientering. Region Jönköpings län har ett framtaget skyltprogram för detta

Dörr

Dörrbredd ska vara minst 84 cm och försedd med automatisk dörröppning (med eller utan manöverdon). Dörren bör vara försedd med säkerhetssensorer. Saknar dörren sensorer ska dörrens slagyta (utrymmet där dörren slår upp) vara markerat kännbart och visuellt. Passagetiden ska vara minst 15 sekunder

Manöverdon för dörröppning

Manöverdon för dörröppning ska placeras 80 cm över mark och minst 70 cm från hörn eller annat hinder och vara kontrastmarkerad mot omgivningen. Manöverdon ska finnas både utanför och innanför dörren

Kontrastmarkering

Skjut- eller slagdörrar ska vara tydligt kontrastmarkerade mot dörrkarm eller vägg. Glasdörrar ska markeras i ögonhöjd för sittande och stående personer (90 cm/150 cm)

Tröskel

Tröskel ska vara max 1,5 cm hög. Tröskeln ska vara avfasad

 

Inre miljö

Reception

Skylt vid reception (se skyltprogram)

Del av receptionsdisk ska vara 80 cm hög

Funktioner vid receptionen ska vara på lämplig höjd och kontrastmarkerade (ringklocka, automater etc.)

Receptionsslinga ska finnas

RWC – tillgänglig toalett

Toalett ska finnas i anslutning till reception/entré

Skylt (se skyltprogram)

Golvyta 220x220 cm

Dörrbredd 84 cm

Dörrlås med handtag som möjliggör låsning och stängning i samma handrörelse

Draghandtag på dörrens insida (L 60 H 80 centralt placerat)

Ingen tröskel (alternativt avfasad)

Fällbara och lättmanövrerade armstöd på båda sidor om toaletten (80 cm över golvyta och nära till pappershållare på båda sidor)

Inredning (krok, spegel, tvätt- och torkmöjlighet) ska vara på lämplig höjd (se riktlinjer i inledning) för personer som förflyttar sig med rullstol

Tvättställ ska ha engreppsblandare

Kontrastmarkeringar (toalettstol, handfat)

Nödlarm på olika höjder

Visuellt utrymningslarm

Övriga toaletter

Skylt (se skyltprogram)

Dörrlås med handtag som möjliggör låsning och stängning i samma handrörelse

Tvättställ ska ha engreppsblandare

Kontrastmarkeringar (toalettstol, handfat)

Visuellt utrymningslarm

Väntrum

Jämn och bländfri belysning

God ljudmiljö

Stolar med rygg och armstöd

Minst en stol som har höjden 45-50 cm

Trappor

Ledstång på båda sidor

Ledstång kontrastmarkerad mot bakgrund

Första och sista trappsteget ska kontrastmarkeras

Hiss

Korgmått 110x140 cm

Dörrens fria bredd 90 cm

Dörrautomatik

Manöverdon för dörröppning

Hissknappar ska kunna nås av personer som förflyttar sig med rullstol

Nödlarm ska vara markerade (visuellt och kännbart)

 

Kontakt

Maria List-Slotte
Folkhälsa och sjukvård
Regionens hus
Box 1024
551 11 Jönköping
010-242 41 87

Silvan Haglund
Regionfastigheter
Box 704
551 20 Jönköping
010-242 51 63

Mer information

Riktlinjer för tillgänglighet, Myndigheten för delaktighet (nytt fönster)

Tillgänglighetsdatabas Jönköpings län (nytt fönster)

Uppdaterad: 2018-01-05
Jenny Abrahamsson, Sävsjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv