Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

IT-stöd för leverantörer inom vårdval

Obligatoriska system

System

Beskrivning

Krav på leverantör/vårdgivare

1177 Vårdguiden

Nationell webbplats information med information och e-tjänster för hälso- och sjukvård och tandvård

Tillhandahålla aktuella kontaktuppgifter

Cosmic

Vårdadministration, resursplanering, vårddokumentation och läkemedelshantering

Följa Landstingets riktlinjer

Forum

Administration och arkivering av patientdata inom oftalmologi

Obligatoriskt för specialiserad ögonsjukvård

Frikortsregister

Förteckning över frikort för vård, viss tandvård och sjukresor

Följa Landstingets riktlinjer

HSA

Katalogtjänst med kvalitetssäkrade uppgifter om personer, funktioner och enheter

Utse lokal administratör och tillhandahålla aktuella uppgifter för personal, enheter och funktioner

Infektionsverktyget

Nationellt system för rapportering och analys av infektioner, integrerat i Cosmics läkemedelsmodul

Följa Landstingets riktlinjer

Intranät

Arbetsredskap och intern informationskanal och mötesplats

Följa Landstingets riktlinjer

Lovisa

Ersättningssystem med utbetalningsunderlag och besöksspecifikationer för primärvård inom vårdval

Följa Landstingets riktlinjer

Master

Befolkningsregister

Följa Landstingets riktlinjer

1177 Vårdguidens e-tjänster

Nationellt system för personliga e-tjänster i hälso- och sjukvård och tandvård

Följa Landstingets riktlinjer

Nationell patientöversikt (NPÖ)

Samlad journalinformation som registrerats hos landsting, kommuner eller privata vårdgivare

Medarbetaruppdrag i HSA och SITHS-kortinloggning

Picsara

Hantering och lagring av digitala media (bild, film, ljud)

Obligatoriskt för specifika verksamhetsområden

ROS

Beställningar, remiss och svar från laboratoriemedicin, radiologi och klinisk fysiologi integrerat i Cosmic

Verksamhetsuppdrag i HSA

SmiNet

Nationellt system för anmälan av smittsamma sjukdomar

Följa Landstingets riktlinjer

Tjänstekatalogen

Beställningssystem för Landstingets IT-tjänster

Använda systemet

Vaccinationsregister

Register för vaccinationer (utom barnvaccinationer inom BVC-programmet och skolhälsovården)

Följa Landstingets riktlinjer

 

Övriga system

System

Beskrivning

1177 Rådgivningsstöd

Nationellt stöd för sjukvårdsrådgivning via telefon

Diverportalen

Uppföljning, analys och statistikrapporter

EKG Muse

Registrering av EKG

Lärandekalender

Annonsering och anmälan till kurser och utbildningar via Landstingets intranät och webbplats

Meddix SVP

Samordnad vårdplanering mellan sjukhus, kommun och psykiatrisk öppenvård - kräver inloggning med SITHS-kort

MOA

Mätportal för processutveckling

Office 2010

Access, Excel, Lync, Outlook, PowerPoint och Word (ingår i Landstingets besittningsrätter, Outlook och Lync endast för Landstingets verksamheter)

Raindance

Beställningsportal för förbrukningsvaror

Sesam

Beställning, inköp, lager, teknisk service, underhåll och fakturering av hjälpmedel

Synergi

Rapportering och uppföljning av avvikelser samt hantering av förbättringsförslag och patient- och kundsynpunkter

 

IT-infrastruktur

Utrustning

Beskrivning 

Fastighetsnät/uttag

Leverantören ansvarar för sin interna infrastruktur - fastighetsnät och uttag för data- och telekommunikation ska finnas i lokalerna

Internet Landstingets anslutning till Internet

Kommunikation

Landstinget ansvarar för utrustning samt data- och telekommunikationsförbindelse för anslutning mot Landstingets nätverk

LJL-net

Landstingets nätverk för data, telefoni och video

IT-utrustning

Leverantören ska använda av Landstinget godkänd IT-utrustning - eventuellt kan annan utrustning (t.ex. medicinskteknisk utrustning) anslutas i samråd med Landstinget

SITHS

Säker identifiering med elektronisk tjänstelegitimation - leverantören ska utse lokal ansvarig kortadministratör (LRA)

Telefoni

Leverantören kan ingå i Landstingets telefonitjänster - Landstinget tillhandahåller då telefonitjänst med tillhörande stödsystem för hänvisning, statistik, upplysning och samordning

 

Kontakt

Kundservice IT-centrum
010-2414141
kundservice.it-centrum@rjl.se

Vårdvalsenheten, Landstingets kansli
010-242 40 00
vardval@rjl.se

Mer information

Informationshantering i vårdval inom specialiserad vård i Jönköpings län

IT och telefoni i vårdval inom primärvården i Jönköpings län

Uppdaterad: 2019-02-11
Anna Rydén, Kundleverans, IT-centrum