Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Kontakt om vårdval och uppdrag

Avdelningen för folkhälsa och sjukvård på Regionledningskontoret ansvarar för handläggning av ansökningar och godkännande av leverantörer samt samordning av Region Jönköpings läns arbete med uppdrag, villkor och uppföljning av vård som bedrivs inom vårdval.

Folkhälsa och sjukvård

Regionens hus
Box 1024
551 11 Jönköping
010-242 40 00, växel

Kontaktpersoner primärvård

Vårduppdrag

Marléne Svensk
010-242 41 19

Medicinskt sakkunnig

Maria Engquist
010-242 42 19

Marita Sandqvist
010-242 40 39

Ekonomi

Emil Vallin
010-242 40 84 

Ekonomiadministration/ersättning

Per Oskarsson
010-242 45 57

Patientadministrativa system

Agneta Andersson
010-242 41 98

Samordnare för studierektorer för ST-läkare i allmänmedicin

Daniel Gustafsson
070-275 11 57

Kontaktpersoner ögonsjukvård

Vårduppdrag

Susanne Yngvesson Strid
010-242 45 12

Ekonomiadministration/ersättning

Emil Vallin
010-242 40 84

Kontaktpersoner övrigt

Fysisk tillgänglighet

Maria List-Slotte
Utredare med inriktning funktionshinder
010-242 41 87

Vårdgarantin

Eivor Blomqvist
010-242 42 09

Fråga om vårdval

 
Uppdaterad: 2019-03-17
Marléne Svensk, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion