Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Information till vårdgivare

Fördelning av geografiska närområden i Nässjö kommun

Fördelning av nyckelkodsområden

 

Nyckelkodsområde

Ansvarig vårdenhet

0682_110098

 Nässjö vårdcentral

0682_110099

 Nässjö vårdcentral

0682_111111

 Nässjö vårdcentral

0682_111112

 Nässjö vårdcentral

0682_111113

 Nässjö vårdcentral

0682_111114

 Nässjö vårdcentral

0682_111115

 Nässjö vårdcentral

0682_111116

 Nässjö vårdcentral

0682_111117

 Nässjö vårdcentral

0682_111121

 Nässjö vårdcentral

0682_111122

 Nässjö vårdcentral

0682_111124

 Nässjö vårdcentral

0682_111131

 Nässjö vårdcentral

0682_111132

 Nässjö vårdcentral

0682_111133

 Nässjö vårdcentral

0682_111134

 Nässjö vårdcentral

0682_111135

 Nässjö vårdcentral

0682_111141

 Nässjö vårdcentral

0682_111142

 Nässjö vårdcentral

0682_111143

 Nässjö vårdcentral

0682_111144

 Nässjö vårdcentral

0682_111146

 Nässjö vårdcentral

0682_111147

 Nässjö vårdcentral

0682_111151

 Nässjö vårdcentral

0682_111152

 Nässjö vårdcentral

0682_111161

 Nässjö vårdcentral

0682_111211

 Nässjö vårdcentral

0682_111212

 Nässjö vårdcentral

0682_111213

 Nässjö vårdcentral

0682_111214

 Nässjö vårdcentral

0682_111215

 Nässjö vårdcentral

0682_111216

 Nässjö vårdcentral

0682_111217

 Nässjö vårdcentral

0682_111221

 Nässjö vårdcentral

0682_111222

 Nässjö vårdcentral

0682_111223

 Nässjö vårdcentral

0682_111231

 Nässjö vårdcentral

0682_111232

 Nässjö vårdcentral

0682_111233

 Nässjö vårdcentral

0682_111234

 Nässjö vårdcentral

0682_111235

 Nässjö vårdcentral

0682_111236

 Nässjö vårdcentral

0682_111241

 Nässjö vårdcentral

0682_111242

 Nässjö vårdcentral

0682_111243

 Nässjö vårdcentral

0682_111244

 Nässjö vårdcentral

0682_111245

 Nässjö vårdcentral

0682_111246

 Nässjö vårdcentral

0682_111247

 Nässjö vårdcentral

0682_111252

 Nässjö vårdcentral

0682_111253

 Nässjö vårdcentral

0682_111254

 Nässjö vårdcentral

0682_111255

 Nässjö vårdcentral

0682_111256

 Nässjö vårdcentral

0682_111257

 Nässjö vårdcentral

0682_111258

 Nässjö vårdcentral

0682_111262

 Nässjö vårdcentral

0682_111265

 Nässjö vårdcentral

0682_111271

 Nässjö vårdcentral

0682_111272

 Nässjö vårdcentral

0682_111273

 Nässjö vårdcentral

0682_111274

 Nässjö vårdcentral

0682_111275

 Nässjö vårdcentral

0682_111276

 Nässjö vårdcentral

0682_111277

 Nässjö vårdcentral

0682_111278

 Nässjö vårdcentral

0682_111281

 Nässjö vårdcentral

0682_111285

 Nässjö vårdcentral

0682_113111

 Nässjö vårdcentral

0682_113112

 Nässjö vårdcentral

0682_113113

 Nässjö vårdcentral

0682_113143

 Nässjö vårdcentral

0682_113151

 Nässjö vårdcentral

0682_113161

 Nässjö vårdcentral

0682_113162

 Nässjö vårdcentral

0682_421013

 Nässjö vårdcentral

0682_610098

 Nässjö vårdcentral

0682_611011

 Nässjö vårdcentral

0682_611012

 Nässjö vårdcentral

0682_611013

 Nässjö vårdcentral

0682_611014

 Nässjö vårdcentral

0682_611015

 Nässjö vårdcentral

0682_611021

 Nässjö vårdcentral

0682_611022

 Nässjö vårdcentral

0682_611023

 Nässjö vårdcentral

0682_611024

 Nässjö vårdcentral

0682_611025

 Nässjö vårdcentral

0682_612011

 Nässjö vårdcentral

0682_612012

 Nässjö vårdcentral

0682_612013

 Nässjö vårdcentral

0682_612014

 Nässjö vårdcentral

0682_613011

 Nässjö vårdcentral

0682_613012

 Nässjö vårdcentral

0682_614011

 Nässjö vårdcentral

0682_614012

 Nässjö vårdcentral

0682_614021

 Nässjö vårdcentral

0682_614022

 Nässjö vårdcentral

0682_614031

 Nässjö vårdcentral

0682_614032

 Nässjö vårdcentral

0682_614033

 Nässjö vårdcentral

0682_614041

 Nässjö vårdcentral

0682_614042

 Nässjö vårdcentral

0682_614051

 Nässjö vårdcentral

0682_614052

 Nässjö vårdcentral

0682_614053

 Nässjö vårdcentral

0682_621012

 Nässjö vårdcentral

0682_622011

 Nässjö vårdcentral

0682_622013

 Nässjö vårdcentral

0682_622014

 Nässjö vårdcentral

0682_622015

 Nässjö vårdcentral

0682_622021

 Nässjö vårdcentral

0682_622022

 Nässjö vårdcentral

0682_622031

 Nässjö vårdcentral

0682_622032

 Nässjö vårdcentral

0682_622033

 Nässjö vårdcentral

0682_112111

Bodafors vårdcentral

0682_112112

Bodafors vårdcentral

0682_113211

Bodafors vårdcentral

0682_113212

Bodafors vårdcentral

0682_113213

Bodafors vårdcentral

0682_211011

Bodafors vårdcentral

0682_211012

Bodafors vårdcentral

0682_211013

Bodafors vårdcentral

0682_211014

Bodafors vårdcentral

0682_211015

Bodafors vårdcentral

0682_211016

Bodafors vårdcentral

0682_211017

Bodafors vårdcentral

0682_211018

Bodafors vårdcentral

0682_211021

Bodafors vårdcentral

0682_211022

Bodafors vårdcentral

0682_211023

Bodafors vårdcentral

0682_211024

Bodafors vårdcentral

0682_211025

Bodafors vårdcentral

0682_211026

Bodafors vårdcentral

0682_212011

Bodafors vårdcentral

0682_212012

Bodafors vårdcentral

0682_410098

Bodafors vårdcentral

0682_411011

Bodafors vårdcentral

0682_411015

Bodafors vårdcentral

0682_411016

Bodafors vårdcentral

0682_411017

Bodafors vårdcentral

0682_412011

Bodafors vårdcentral

0682_412012

Bodafors vårdcentral

0682_412021

Bodafors vårdcentral

0682_421011

Bodafors vårdcentral

0682_421021

Bodafors vårdcentral

0682_421022

Bodafors vårdcentral

0682_421023

Bodafors vårdcentral

0682_510099

Bodafors vårdcentral

0682_511011

Bodafors vårdcentral

0682_511012

Bodafors vårdcentral

0682_512011

Bodafors vårdcentral

0682_512012

Bodafors vårdcentral

0682_512013

Bodafors vårdcentral

0682_513011

Bodafors vårdcentral

0682_513012

Bodafors vårdcentral

0682_513013

Bodafors vårdcentral

0682_513014

Bodafors vårdcentral

0682_513015

Bodafors vårdcentral

0682_513016

Bodafors vårdcentral

0682_513021

Bodafors vårdcentral

0682_513022

Bodafors vårdcentral

0682_513023

Bodafors vårdcentral

0682_513024

Bodafors vårdcentral

0682_513025

Bodafors vårdcentral

0682_513031

Bodafors vårdcentral

0682_513032

Bodafors vårdcentral

0682_521011

Bodafors vårdcentral

0682_521012

Bodafors vårdcentral

0682_521013

Bodafors vårdcentral

0682_521014

Bodafors vårdcentral

0682_521021

Bodafors vårdcentral

0682_521022

Bodafors vårdcentral

0682_311011

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_311012

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_311013

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_311014

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_311016

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_311021

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_311022

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_311023

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_311024

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_311025

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_311026

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_311027

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_311028

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_311031

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_311032

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_311033

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_312011

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_312012

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_312013

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_312015

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_312016

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_321011

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_322011

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_322012

Bräcke Diakoni Nyhälsanum

0682_322013

Bräcke Diakoni Nyhälsanrum

0682_323011

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_323012

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_323021

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_323022

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_323023

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_323024

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_323025

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_323026

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_323027

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_323031

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_323032

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_412023

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_412024

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_412025

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_111352

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_111353

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_111354

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_111355

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_111356

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_111511

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_111512

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_111513

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_111514

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_111516

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_111521

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_111522

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_111523

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_111524

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_111525

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_111531

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_111532

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_111541

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_111542

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_111543

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_111544

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_111545

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_111546

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_111547

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_111548

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_111549

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_111550

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_111611

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_111612

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_111613

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_111614

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_111621

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_111622

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_111623

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_111624

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_111625

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_111631

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_111632

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_111633

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_111641

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_111642

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_111643

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_111644

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_111672

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_111673

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_113121

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_113122

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_113131

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_321012

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_321013

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_411012

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_411013

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_411014

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_412013

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_412014

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_412022

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_421012

Bräcke Diakoni Nyhälsan

0682_111311

Nässjö Läkarhus

0682_111312

Nässjö Läkarhus

0682_111313

Nässjö Läkarhus

0682_111314

Nässjö Läkarhus

0682_111315

Nässjö Läkarhus

0682_111316

Nässjö Läkarhus

0682_111317

Nässjö Läkarhus

0682_111319

Nässjö Läkarhus

0682_111322

Nässjö Läkarhus

0682_111323

Nässjö Läkarhus

0682_111324

Nässjö Läkarhus

0682_111325

Nässjö Läkarhus

0682_111327

Nässjö Läkarhus

0682_111328

Nässjö Läkarhus

0682_111331

Nässjö Läkarhus

0682_111332

Nässjö Läkarhus

0682_111333

Nässjö Läkarhus

0682_111334

Nässjö Läkarhus

0682_111335

Nässjö Läkarhus

0682_111341

Nässjö Läkarhus

0682_111342

Nässjö Läkarhus

0682_111343

Nässjö Läkarhus

0682_111344

Nässjö Läkarhus

0682_111346

Nässjö Läkarhus

0682_111347

Nässjö Läkarhus

0682_111411

Nässjö Läkarhus

0682_111412

Nässjö Läkarhus

0682_111413

Nässjö Läkarhus

0682_111414

Nässjö Läkarhus

0682_111415

Nässjö Läkarhus

0682_111416

Nässjö Läkarhus

0682_111417

Nässjö Läkarhus

0682_111422

Nässjö Läkarhus

0682_111423

Nässjö Läkarhus

0682_111424

Nässjö Läkarhus

0682_111425

Nässjö Läkarhus

0682_111426

Nässjö Läkarhus

0682_111427

Nässjö Läkarhus

0682_111432

Nässjö Läkarhus

0682_111433

Nässjö Läkarhus

0682_111434

Nässjö Läkarhus

0682_111435

Nässjö Läkarhus

0682_111436

Nässjö Läkarhus

0682_111437

Nässjö Läkarhus

0682_111438

Nässjö Läkarhus

0682_111441

Nässjö Läkarhus

0682_111442

Nässjö Läkarhus

0682_111443

Nässjö Läkarhus

0682_111444

Nässjö Läkarhus

0682_111445

Nässjö Läkarhus

0682_111451

Nässjö Läkarhus

0682_111452

Nässjö Läkarhus

0682_111453

Nässjö Läkarhus

0682_111454

Nässjö Läkarhus

0682_111455

Nässjö Läkarhus

0682_111458

Nässjö Läkarhus

0682_111461

Nässjö Läkarhus

0682_111462

Nässjö Läkarhus

0682_111463

Nässjö Läkarhus

0682_111464

Nässjö Läkarhus

0682_111467

Nässjö Läkarhus

0682_111471

Nässjö Läkarhus

0682_111472

Nässjö Läkarhus

0682_111473

Nässjö Läkarhus

0682_111474

Nässjö Läkarhus

0682_111475

Nässjö Läkarhus

0682_111476

Nässjö Läkarhus

0682_111477

Nässjö Läkarhus

0682_111479

Nässjö Läkarhus

0682_111482

Nässjö Läkarhus

0682_111711

Nässjö Läkarhus

0682_111712

Nässjö Läkarhus

0682_111713

Nässjö Läkarhus

0682_111722

Nässjö Läkarhus

0682_111723

Nässjö Läkarhus

0682_111724

Nässjö Läkarhus

0682_111725

Nässjö Läkarhus

0682_111726

Nässjö Läkarhus

0682_111735

Nässjö Läkarhus

0682_111741

Nässjö Läkarhus

0682_111751

Nässjö Läkarhus

0682_113141

Nässjö Läkarhus

0682_113142

Nässjö Läkarhus

0682_621011

Nässjö Läkarhus

 

 

Mer information 

Kontakt

Uppdaterad: 2016-12-13
Jenny Abrahamsson, Sävsjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv