Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Information till vårdgivare

Fördelning av geografiska närområden i Vaggeryds kommun

Fördelning av nyckelkodsområden

 

Nyckelkodsområde

Ansvarig vårdenhet

100000

Vaggeryds vårdcentral

111101

Vaggeryds vårdcentral

111102

Vaggeryds vårdcentral

111103

Vaggeryds vårdcentral

111104

Vaggeryds vårdcentral

111105

Vaggeryds vårdcentral

111106

Vaggeryds vårdcentral

111107

Vaggeryds vårdcentral

111108

Vaggeryds vårdcentral

111200

Vaggeryds vårdcentral

111202

Vaggeryds vårdcentral

111203

Vaggeryds vårdcentral

111204

Vaggeryds vårdcentral

111205

Vaggeryds vårdcentral

111206

Vaggeryds vårdcentral

111207

Vaggeryds vårdcentral

111208

Vaggeryds vårdcentral

111209

Vaggeryds vårdcentral

111210

Vaggeryds vårdcentral

111301

Vaggeryds vårdcentral

111302

Vaggeryds vårdcentral

111303

Vaggeryds vårdcentral

111304

Vaggeryds vårdcentral

111305

Vaggeryds vårdcentral

111306

Vaggeryds vårdcentral

111307

Vaggeryds vårdcentral

111308

Vaggeryds vårdcentral

111309

Vaggeryds vårdcentral

111310

Vaggeryds vårdcentral

111311

Vaggeryds vårdcentral

111409

Vaggeryds vårdcentral

111501

Vaggeryds vårdcentral

111503

Vaggeryds vårdcentral

111504

Vaggeryds vårdcentral

111506

Vaggeryds vårdcentral

111507

Vaggeryds vårdcentral

111508

Vaggeryds vårdcentral

111509

Vaggeryds vårdcentral

111513

Vaggeryds vårdcentral

111601

Vaggeryds vårdcentral

111602

Vaggeryds vårdcentral

111603

Vaggeryds vårdcentral

111604

Vaggeryds vårdcentral

111605

Vaggeryds vårdcentral

111606

Vaggeryds vårdcentral

111608

Vaggeryds vårdcentral

111609

Vaggeryds vårdcentral

112101

Vaggeryds vårdcentral

112102

Vaggeryds vårdcentral

112103

Vaggeryds vårdcentral

112104

Vaggeryds vårdcentral

112105

Vaggeryds vårdcentral

112106

Vaggeryds vårdcentral

112107

Vaggeryds vårdcentral

112108

Vaggeryds vårdcentral

112109

Vaggeryds vårdcentral

112110

Vaggeryds vårdcentral

112111

Vaggeryds vårdcentral

112112

Vaggeryds vårdcentral

112113

Vaggeryds vårdcentral

112114

Vaggeryds vårdcentral

112201

Vaggeryds vårdcentral

112202

Vaggeryds vårdcentral

112203

Vaggeryds vårdcentral

112204

Vaggeryds vårdcentral

112205

Vaggeryds vårdcentral

112206

Vaggeryds vårdcentral

112207

Vaggeryds vårdcentral

112208

Vaggeryds vårdcentral

112209

Vaggeryds vårdcentral

112210

Vaggeryds vårdcentral

112211

Vaggeryds vårdcentral

112212

Vaggeryds vårdcentral

112213

Vaggeryds vårdcentral

112214

Vaggeryds vårdcentral

112215

Vaggeryds vårdcentral

112216

Vaggeryds vårdcentral

112217

Vaggeryds vårdcentral

112218

Vaggeryds vårdcentral

112219

Vaggeryds vårdcentral

112220

Vaggeryds vårdcentral

112221

Vaggeryds vårdcentral

112222

Vaggeryds vårdcentral

112223

Vaggeryds vårdcentral

112224

Vaggeryds vårdcentral

112225

Vaggeryds vårdcentral

113102

Vaggeryds vårdcentral

113103

Vaggeryds vårdcentral

113104

Vaggeryds vårdcentral

113105

Vaggeryds vårdcentral

113201

Vaggeryds vårdcentral

113202

Vaggeryds vårdcentral

113203

Vaggeryds vårdcentral

113204

Vaggeryds vårdcentral

113205

Vaggeryds vårdcentral

113206

Vaggeryds vårdcentral

113301

Vaggeryds vårdcentral

113302

Vaggeryds vårdcentral

113304

Vaggeryds vårdcentral

114101

Vaggeryds vårdcentral

114102

Vaggeryds vårdcentral

114103

Vaggeryds vårdcentral

114104

Vaggeryds vårdcentral

114105

Vaggeryds vårdcentral

114201

Vaggeryds vårdcentral

114202

Vaggeryds vårdcentral

114203

Vaggeryds vårdcentral

114204

Vaggeryds vårdcentral

114205

Vaggeryds vårdcentral

114301

Vaggeryds vårdcentral

114302

Vaggeryds vårdcentral

114303

Vaggeryds vårdcentral

114304

Vaggeryds vårdcentral

114305

Vaggeryds vårdcentral

114401

Vaggeryds vårdcentral

114402

Vaggeryds vårdcentral

114403

Vaggeryds vårdcentral

114404

Vaggeryds vårdcentral

114405

Vaggeryds vårdcentral

114406

Vaggeryds vårdcentral

114407

Vaggeryds vårdcentral

114500

Vaggeryds vårdcentral

114501

Vaggeryds vårdcentral

116101

Vaggeryds vårdcentral

116102

Vaggeryds vårdcentral

116103

Vaggeryds vårdcentral

116104

Vaggeryds vårdcentral

116105

Vaggeryds vårdcentral

116106

Vaggeryds vårdcentral

116201

Vaggeryds vårdcentral

116202

Vaggeryds vårdcentral

116203

Vaggeryds vårdcentral

116204

Vaggeryds vårdcentral

116205

Vaggeryds vårdcentral

116206

Vaggeryds vårdcentral

116207

Vaggeryds vårdcentral

116208

Vaggeryds vårdcentral

116209

Vaggeryds vårdcentral

116210

Vaggeryds vårdcentral

116211

Vaggeryds vårdcentral

116212

Vaggeryds vårdcentral

116213

Vaggeryds vårdcentral

116214

Vaggeryds vårdcentral

116215

Vaggeryds vårdcentral

116216

Vaggeryds vårdcentral

116217

Vaggeryds vårdcentral

116218

Vaggeryds vårdcentral

117102

Vaggeryds vårdcentral

117103

Vaggeryds vårdcentral

117104

Vaggeryds vårdcentral

117200

Vaggeryds vårdcentral

117201

Vaggeryds vårdcentral

117202

Vaggeryds vårdcentral

117204

Vaggeryds vårdcentral

117205

Vaggeryds vårdcentral

117206

Vaggeryds vårdcentral

117207

Vaggeryds vårdcentral

117208

Vaggeryds vårdcentral

117209

Vaggeryds vårdcentral

117210

Vaggeryds vårdcentral

117211

Vaggeryds vårdcentral

117214

Vaggeryds vårdcentral

117215

Vaggeryds vårdcentral

117301

Vaggeryds vårdcentral

117302

Vaggeryds vårdcentral

117303

Vaggeryds vårdcentral

117304

Vaggeryds vårdcentral

117305

Vaggeryds vårdcentral

117306

Vaggeryds vårdcentral

117307

Vaggeryds vårdcentral

117308

Vaggeryds vårdcentral

117309

Vaggeryds vårdcentral

117310

Vaggeryds vårdcentral

117311

Vaggeryds vårdcentral

117312

Vaggeryds vårdcentral

117313

Vaggeryds vårdcentral

117314

Vaggeryds vårdcentral

117315

Vaggeryds vårdcentral

117316

Vaggeryds vårdcentral

118101

Vaggeryds vårdcentral

118102

Vaggeryds vårdcentral

118103

Vaggeryds vårdcentral

118104

Vaggeryds vårdcentral

118105

Vaggeryds vårdcentral

118106

Vaggeryds vårdcentral

118107

Vaggeryds vårdcentral

118108

Vaggeryds vårdcentral

118109

Vaggeryds vårdcentral

118110

Vaggeryds vårdcentral

118111

Vaggeryds vårdcentral

118112

Vaggeryds vårdcentral

118113

Vaggeryds vårdcentral

118114

Vaggeryds vårdcentral

118201

Vaggeryds vårdcentral

118202

Vaggeryds vårdcentral

118203

Vaggeryds vårdcentral

118204

Vaggeryds vårdcentral

118205

Vaggeryds vårdcentral

118206

Vaggeryds vårdcentral

118207

Vaggeryds vårdcentral

118208

Vaggeryds vårdcentral

118209

Vaggeryds vårdcentral

118210

Vaggeryds vårdcentral

118211

Vaggeryds vårdcentral

118212

Vaggeryds vårdcentral

118213

Vaggeryds vårdcentral

118214

Vaggeryds vårdcentral

118215

Vaggeryds vårdcentral

118216

Vaggeryds vårdcentral

118217

Vaggeryds vårdcentral

118218

Vaggeryds vårdcentral

118219

Vaggeryds vårdcentral

118220

Vaggeryds vårdcentral

118221

Vaggeryds vårdcentral

118222

Vaggeryds vårdcentral

118223

Vaggeryds vårdcentral

118224

Vaggeryds vårdcentral

118225

Vaggeryds vårdcentral

118300

Vaggeryds vårdcentral

118301

Vaggeryds vårdcentral

118302

Vaggeryds vårdcentral

118303

Vaggeryds vårdcentral

118304

Vaggeryds vårdcentral

118305

Vaggeryds vårdcentral

118306

Vaggeryds vårdcentral

118307

Vaggeryds vårdcentral

118400

Vaggeryds vårdcentral

118401

Vaggeryds vårdcentral

118402

Vaggeryds vårdcentral

118403

Vaggeryds vårdcentral

121101

Vaggeryds vårdcentral

121102

Vaggeryds vårdcentral

121103

Vaggeryds vårdcentral

121104

Vaggeryds vårdcentral

121105

Vaggeryds vårdcentral

121106

Vaggeryds vårdcentral

121201

Vaggeryds vårdcentral

121202

Vaggeryds vårdcentral

121205

Vaggeryds vårdcentral

121302

Vaggeryds vårdcentral

121303

Vaggeryds vårdcentral

121304

Vaggeryds vårdcentral

121305

Vaggeryds vårdcentral

122100

Vaggeryds vårdcentral

122200

Vaggeryds vårdcentral

123100

Vaggeryds vårdcentral

123200

Vaggeryds vårdcentral

123300

Vaggeryds vårdcentral

123500

Vaggeryds vårdcentral

124100

Vaggeryds vårdcentral

124200

Vaggeryds vårdcentral

124300

Vaggeryds vårdcentral

124400

Vaggeryds vårdcentral

125100

Vaggeryds vårdcentral

125200

Vaggeryds vårdcentral

125300

Vaggeryds vårdcentral

126100

Vaggeryds vårdcentral

126200

Vaggeryds vårdcentral

126300

Vaggeryds vårdcentral

126400

Vaggeryds vårdcentral

126500

Vaggeryds vårdcentral

126600

Vaggeryds vårdcentral

127100

Vaggeryds vårdcentral

127200

Vaggeryds vårdcentral

127300

Vaggeryds vårdcentral

127400

Vaggeryds vårdcentral

128100

Vaggeryds vårdcentral

128200

Vaggeryds vårdcentral

211101

Vaggeryds vårdcentral

211102

Vaggeryds vårdcentral

211201

Vaggeryds vårdcentral

211202

Vaggeryds vårdcentral

211203

Vaggeryds vårdcentral

211302

Vaggeryds vårdcentral

211303

Vaggeryds vårdcentral

211304

Vaggeryds vårdcentral

211305

Vaggeryds vårdcentral

211307

Vaggeryds vårdcentral

211308

Vaggeryds vårdcentral

211309

Vaggeryds vårdcentral

211400

Vaggeryds vårdcentral

211401

Vaggeryds vårdcentral

211500

Vaggeryds vårdcentral

211600

Vaggeryds vårdcentral

211701

Vaggeryds vårdcentral

211702

Vaggeryds vårdcentral

211704

Vaggeryds vårdcentral

211705

Vaggeryds vårdcentral

211706

Vaggeryds vårdcentral

211707

Vaggeryds vårdcentral

212100

Vaggeryds vårdcentral

212200

Vaggeryds vårdcentral

213100

Vaggeryds vårdcentral

213200

Vaggeryds vårdcentral

214100

Vaggeryds vårdcentral

214200

Vaggeryds vårdcentral

215100

Vaggeryds vårdcentral

215200

Vaggeryds vårdcentral

300000

Vaggeryds vårdcentral

311103

Skillingaryds vårdcentral

311107

Skillingaryds vårdcentral

311111

Skillingaryds vårdcentral

311201

Skillingaryds vårdcentral

311202

Skillingaryds vårdcentral

312101

Skillingaryds vårdcentral

312102

Skillingaryds vårdcentral

312103

Skillingaryds vårdcentral

312104

Skillingaryds vårdcentral

312105

Skillingaryds vårdcentral

312106

Skillingaryds vårdcentral

312107

Skillingaryds vårdcentral

312108

Skillingaryds vårdcentral

312109

Skillingaryds vårdcentral

312110

Skillingaryds vårdcentral

312111

Skillingaryds vårdcentral

312112

Skillingaryds vårdcentral

312113

Skillingaryds vårdcentral

312114

Skillingaryds vårdcentral

312201

Skillingaryds vårdcentral

312202

Skillingaryds vårdcentral

312203

Skillingaryds vårdcentral

312204

Skillingaryds vårdcentral

312205

Skillingaryds vårdcentral

312206

Skillingaryds vårdcentral

312207

Skillingaryds vårdcentral

312208

Skillingaryds vårdcentral

312209

Skillingaryds vårdcentral

312301

Skillingaryds vårdcentral

312302

Skillingaryds vårdcentral

312303

Skillingaryds vårdcentral

312304

Skillingaryds vårdcentral

312305

Skillingaryds vårdcentral

312401

Skillingaryds vårdcentral

312402

Skillingaryds vårdcentral

312403

Skillingaryds vårdcentral

312404

Skillingaryds vårdcentral

312405

Skillingaryds vårdcentral

312406

Skillingaryds vårdcentral

312407

Skillingaryds vårdcentral

312501

Skillingaryds vårdcentral

312502

Skillingaryds vårdcentral

312503

Skillingaryds vårdcentral

312504

Skillingaryds vårdcentral

312505

Skillingaryds vårdcentral

312506

Skillingaryds vårdcentral

312507

Skillingaryds vårdcentral

312601

Skillingaryds vårdcentral

312602

Skillingaryds vårdcentral

312603

Skillingaryds vårdcentral

312604

Skillingaryds vårdcentral

312605

Skillingaryds vårdcentral

312606

Skillingaryds vårdcentral

313101

Skillingaryds vårdcentral

313102

Skillingaryds vårdcentral

313103

Skillingaryds vårdcentral

313104

Skillingaryds vårdcentral

313201

Skillingaryds vårdcentral

313202

Skillingaryds vårdcentral

314101

Skillingaryds vårdcentral

314102

Skillingaryds vårdcentral

314103

Skillingaryds vårdcentral

314104

Skillingaryds vårdcentral

314201

Skillingaryds vårdcentral

314202

Skillingaryds vårdcentral

314301

Skillingaryds vårdcentral

314302

Skillingaryds vårdcentral

314303

Skillingaryds vårdcentral

314304

Skillingaryds vårdcentral

314305

Skillingaryds vårdcentral

314306

Skillingaryds vårdcentral

314307

Skillingaryds vårdcentral

314308

Skillingaryds vårdcentral

315101

Skillingaryds vårdcentral

315102

Skillingaryds vårdcentral

315103

Skillingaryds vårdcentral

315104

Skillingaryds vårdcentral

315105

Skillingaryds vårdcentral

315202

Skillingaryds vårdcentral

316101

Skillingaryds vårdcentral

316102

Skillingaryds vårdcentral

316103

Skillingaryds vårdcentral

316104

Skillingaryds vårdcentral

316105

Skillingaryds vårdcentral

316106

Skillingaryds vårdcentral

316107

Skillingaryds vårdcentral

316201

Skillingaryds vårdcentral

316202

Skillingaryds vårdcentral

316203

Skillingaryds vårdcentral

316204

Skillingaryds vårdcentral

316205

Skillingaryds vårdcentral

316206

Skillingaryds vårdcentral

316207

Skillingaryds vårdcentral

316208

Skillingaryds vårdcentral

316300

Skillingaryds vårdcentral

316301

Skillingaryds vårdcentral

316302

Skillingaryds vårdcentral

316303

Skillingaryds vårdcentral

316304

Skillingaryds vårdcentral

316305

Skillingaryds vårdcentral

316306

Skillingaryds vårdcentral

316307

Skillingaryds vårdcentral

316308

Skillingaryds vårdcentral

316309

Skillingaryds vårdcentral

316402

Skillingaryds vårdcentral

316403

Skillingaryds vårdcentral

317101

Skillingaryds vårdcentral

317102

Skillingaryds vårdcentral

317103

Skillingaryds vårdcentral

317104

Skillingaryds vårdcentral

317105

Skillingaryds vårdcentral

317201

Skillingaryds vårdcentral

317203

Skillingaryds vårdcentral

317208

Skillingaryds vårdcentral

317301

Skillingaryds vårdcentral

317302

Skillingaryds vårdcentral

317303

Skillingaryds vårdcentral

317304

Skillingaryds vårdcentral

318201

Skillingaryds vårdcentral

318202

Skillingaryds vårdcentral

318203

Skillingaryds vårdcentral

318204

Skillingaryds vårdcentral

318205

Skillingaryds vårdcentral

318206

Skillingaryds vårdcentral

318207

Skillingaryds vårdcentral

318208

Skillingaryds vårdcentral

318301

Skillingaryds vårdcentral

318302

Skillingaryds vårdcentral

318303

Skillingaryds vårdcentral

318304

Skillingaryds vårdcentral

318305

Skillingaryds vårdcentral

318306

Skillingaryds vårdcentral

318307

Skillingaryds vårdcentral

318308

Skillingaryds vårdcentral

318309

Skillingaryds vårdcentral

318310

Skillingaryds vårdcentral

318311

Skillingaryds vårdcentral

318501

Skillingaryds vårdcentral

318502

Skillingaryds vårdcentral

318503

Skillingaryds vårdcentral

318504

Skillingaryds vårdcentral

318505

Skillingaryds vårdcentral

318506

Skillingaryds vårdcentral

318508

Skillingaryds vårdcentral

318509

Skillingaryds vårdcentral

318510

Skillingaryds vårdcentral

318513

Skillingaryds vårdcentral

318515

Skillingaryds vårdcentral

318516

Skillingaryds vårdcentral

318701

Skillingaryds vårdcentral

318600

Skillingaryds vårdcentral

321100

Skillingaryds vårdcentral

321200

Skillingaryds vårdcentral

321300

Skillingaryds vårdcentral

321400

Skillingaryds vårdcentral

321500

Skillingaryds vårdcentral

322100

Skillingaryds vårdcentral

323100

Skillingaryds vårdcentral

324100

Skillingaryds vårdcentral

324200

Skillingaryds vårdcentral

324300

Skillingaryds vårdcentral

325100

Skillingaryds vårdcentral

325200

Skillingaryds vårdcentral

326100

Skillingaryds vårdcentral

326200

Skillingaryds vårdcentral

326300

Skillingaryds vårdcentral

326400

Skillingaryds vårdcentral

411100

Skillingaryds vårdcentral

411200

Skillingaryds vårdcentral

412100

Skillingaryds vårdcentral

412200

Skillingaryds vårdcentral

413100

Skillingaryds vårdcentral

413200

Skillingaryds vårdcentral

413300

Skillingaryds vårdcentral

413400

Skillingaryds vårdcentral

511101

Skillingaryds vårdcentral

511102

Skillingaryds vårdcentral

511103

Skillingaryds vårdcentral

511202

Skillingaryds vårdcentral

511203

Skillingaryds vårdcentral

511206

Skillingaryds vårdcentral

511207

Skillingaryds vårdcentral

511208

Skillingaryds vårdcentral

511209

Skillingaryds vårdcentral

511210

Skillingaryds vårdcentral

511211

Skillingaryds vårdcentral

511214

Skillingaryds vårdcentral

511215

Skillingaryds vårdcentral

511216

Skillingaryds vårdcentral

511302

Skillingaryds vårdcentral

511304

Skillingaryds vårdcentral

511305

Skillingaryds vårdcentral

511306

Skillingaryds vårdcentral

511307

Skillingaryds vårdcentral

511308

Skillingaryds vårdcentral

511309

Skillingaryds vårdcentral

511310

Skillingaryds vårdcentral

511401

Skillingaryds vårdcentral

511403

Skillingaryds vårdcentral

521100

Vaggeryds vårdcentral

521200

Vaggeryds vårdcentral

522100

Vaggeryds vårdcentral

522200

Vaggeryds vårdcentral

522300

Vaggeryds vårdcentral

522400

Vaggeryds vårdcentral

523100

Vaggeryds vårdcentral

523200

Vaggeryds vårdcentral

524100

Vaggeryds vårdcentral

524200

Vaggeryds vårdcentral

524300

Vaggeryds vårdcentral

524400

Vaggeryds vårdcentral

525100

Vaggeryds vårdcentral

525200

Vaggeryds vårdcentral

526100

Vaggeryds vårdcentral

526200

Vaggeryds vårdcentral

527100

Vaggeryds vårdcentral

527200

Vaggeryds vårdcentral

527300

Vaggeryds vårdcentral

611101

Vaggeryds vårdcentral

611102

Vaggeryds vårdcentral

611103

Vaggeryds vårdcentral

611104

Vaggeryds vårdcentral

611105

Vaggeryds vårdcentral

611201

Vaggeryds vårdcentral

611202

Vaggeryds vårdcentral

611301

Vaggeryds vårdcentral

611302

Vaggeryds vårdcentral

611303

Vaggeryds vårdcentral

611304

Vaggeryds vårdcentral

611305

Vaggeryds vårdcentral

611306

Vaggeryds vårdcentral

611307

Vaggeryds vårdcentral

611308

Vaggeryds vårdcentral

611403

Vaggeryds vårdcentral

611501

Vaggeryds vårdcentral

611502

Vaggeryds vårdcentral

611503

Vaggeryds vårdcentral

611504

Vaggeryds vårdcentral

611601

Vaggeryds vårdcentral

611602

Vaggeryds vårdcentral

611603

Vaggeryds vårdcentral

611604

Vaggeryds vårdcentral

611605

Vaggeryds vårdcentral

611606

Vaggeryds vårdcentral

611607

Vaggeryds vårdcentral

611609

Vaggeryds vårdcentral

611610

Vaggeryds vårdcentral

611611

Vaggeryds vårdcentral

611612

Vaggeryds vårdcentral

611613

Vaggeryds vårdcentral

611614

Vaggeryds vårdcentral

611701

Vaggeryds vårdcentral

611702

Vaggeryds vårdcentral

611703

Vaggeryds vårdcentral

611704

Vaggeryds vårdcentral

611705

Vaggeryds vårdcentral

611706

Vaggeryds vårdcentral

611707

Vaggeryds vårdcentral

611708

Vaggeryds vårdcentral

611709

Vaggeryds vårdcentral

611710

Vaggeryds vårdcentral

611711

Vaggeryds vårdcentral

611712

Vaggeryds vårdcentral

611713

Vaggeryds vårdcentral

621100

Vaggeryds vårdcentral

621200

Vaggeryds vårdcentral

622100

Vaggeryds vårdcentral

622200

Vaggeryds vårdcentral

623100

Vaggeryds vårdcentral

623200

Vaggeryds vårdcentral

623300

Vaggeryds vårdcentral

623400

Vaggeryds vårdcentral

624100

Vaggeryds vårdcentral

624200

Vaggeryds vårdcentral

624300

Vaggeryds vårdcentral

625100

Vaggeryds vårdcentral

625200

Vaggeryds vårdcentral

626100

Vaggeryds vårdcentral

626200

Vaggeryds vårdcentral

627100

Skillingaryds vårdcentral

627200

Skillingaryds vårdcentral

627300

Skillingaryds vårdcentral

627400

Skillingaryds vårdcentral

627500

Skillingaryds vårdcentral

628100

Skillingaryds vårdcentral

628200

Skillingaryds vårdcentral

628300

Skillingaryds vårdcentral

628400

Skillingaryds vårdcentral

 

Mer information

Kontakt

Uppdaterad: 2016-12-13
Jenny Abrahamsson, Sävsjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv