Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Information till vårdgivare

Symbol för vårdval i Region Jönköpings län

Regionens symbol för vårdval används för att signalera vilka vårdenheter som är godkända och möjliga att välja.

Symbolen ska användas på vårdenhetens webbplats och i informationsprodukter där det är relevant. Symbolen får användas i marknadsföring, men i brev och kallelser, på kuvert, visitkort, tidkort och liknande produkter ska symbolen inte användas.

Observera att symbolen är en kvalitetsstämpel som inte får modifieras. Den får inte kombineras med eller ersätta regionens eller leverantörens logotyp.

Ladda ned symbolen

Vårdval Region Jönköpings län, pdf

Vårdval Region Jönköpings län, png

Kontakt

Conny Thålin
Kommunikationsavdelningen
Region Jönköpings län

 

Uppdaterad: 2017-12-20
Jenny Abrahamsson, Sävsjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv