Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Information till vårdgivare

Uppföljning av vårdcentraler inom vårdval i Jönköpings län

Informationen är flyttad till vår nya webbplats Folkhälsa och sjukvård i Jönköpings län

Uppdaterad: 2019-08-29
Marléne Svensk, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion