Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Information till vårdgivare

Uppföljning av vårdcentraler inom vårdval i Jönköpings län

Region Jönköpings län följer upp vårdcentralernas resultat utifrån uppdraget i ”Primärvård inom vårdval i Jönköpings län”.

Uppföljning 2019

En viktig del i regionens uppföljning av primärvården är den årliga dialog om mål, resultat och utveckling som sker med samtliga vårdcentraler.

  • Uppföljningsenkäten besvaras senast 18 februari
  • Patientsäkerhetsberättelse lämnas senast 28 februari

Schema för uppföljningsbesök 2019

Uppföljning 2018

Sammanställning av Region Jönköpings läns uppföljning av vårdcentralerna våren 2018:

Uppföljning av primärvården 2018

Uppföljning 2017

Sammanställning av Region Jönköpings läns uppföljning av vårdcentralerna våren 2017:

Uppföljning av primärvården 2017

Uppföljning 2016

Sammanställning av Region Jönköpings läns uppföljning av vårdcentralerna våren 2016:

Uppföljning av primärvården 2016

Uppföljning 2015

Sammanställning av Region Jönköpings läns uppföljning av vårdcentralerna våren 2015:

Uppföljning av primärvården 2015

 

Vårdvalsstatistik

  • ACG-poäng per vårdenhet (pdf)
  • CNI-poäng per vårdenhet (pdf)
  • Åldersfördelning per vårdenhet (pdf)
  • Invånarnas val av vårdcentral i Jönköpings län (pdf)

Mer information

  • Hitta och jämför vård, 1177 Vårdguiden (nytt fönster)
  • Fysisk tillgänglighet till vårdcentralernas lokaler, Tillgänglighetsdatabasen (nytt fönster)
  • Nationell patientenkät primärvård (nytt fönster)
  • Kontakt
Uppdaterad: 2019-06-13
Marléne Svensk, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion