Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Dokumentation från Utvecklingskraft primärvård 14 december 2011

Utvecklingskraft primärvård på Kungsporten i Huskvarna lockade över 120 deltagare från länet att dela med sig och ta del av andras utvecklingsarbete.

Program

  • Inledning - Pernilla Söderberg, vårdvalsenheten
  • Kunskapsstyrning - Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör
  • Posterredovisning
  • Inspiration - Ewa Johansson, kvinnokliniken i Värnamo
  • Framtidens förbättringar - Göran Henriks, utvecklingsdirektör

Posterredovisning

Utvecklingskrafts stora begivenhet var vårdcentralernas redovisningar av sina förbättringsarbeten. Alla 52 vårdcentraler i Jönköpings län redovisade varsin poster som en del i Landstingets uppföljning av primärvården.

Redovisningen är ett krav, och syftet är naturligtvis att sprida goda idéer. Vårdcentralen valde själv sitt utvecklingsprojekt och vem som redovisar. Redovisningarna på maximalt tio minuter skedde i mindre grupper så att många hinner lyssna på många.

Förteckning över redovisade förbättringsarbete

Dokumentation

Vårdvalsenheten och Qulturum tog hjälp av Mikael Bergström på Landstingets informationsavdelning för att samla ihop röster från Utvecklingskraft primärvård.
Här är hans rapport:

Redovisning av utvecklingsarbete

Redovisningen av utvecklingsarbeten genomfördes i sju grupper.

 

Mer information

Pernilla Söderberg
vårdvalsenheten

Eva Werner
Qulturum

Uppdaterad: 2014-03-05
Jenny Abrahamsson, Sävsjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv