Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Handledning i förbättringsmodellen PGSA 2013

Qulturum erbjuder länets vårdcentraler handledning i hur man kan använda PGSA-hjulet i det egna systematiska förbättringsarbetet.

Handledningen innehåller baskunskap om förbättringsmodellen och coachning utifrån vårdcentralens egna PGSA-hjul kopplade till förbättringsarbetena i er handlingsplan.

Varje steg erbjuds vid fyra tillfällen via telefonkonferens och Adobe Connect. Vårdcentralen kan vara med på alla tre stegen eller välja de steg som passar ert behov bäst. Skicka gärna in era PGSA-hjul före handledningstillfället.

Steg 1

Detta tillfälle fokuseras på planera-fasen i PGSA-hjulet. Baskunskap i förbättringsmodellen. Hur gör vi ett PGSA hjul? Vad behöver vi veta innan vi sätter igång?

2 april, kl 15-16 – Pernilla Söderberg

3 april, kl 15-16 - Eva Werner

16 april, kl 15-16 - Susanne Lundblad

17 april, kl 15-16 - Maria Johansson

Steg 2

Detta tillfälle fokuseras på göra-fasen i PGSA-hjulet. Tänker vi rätt? Hur ligger vi till? Hur får vi till enkla mätningar?

21 maj, kl 15-16 – Pernilla Söderberg

22 maj, kl 15-16 - Eva Werner

3 juni, kl 15-16 - Susanne Lundblad

4 juni, kl 15-16 - Maria Johansson

Steg 3                                             

Detta tillfälle fokuseras på studera och agera-fasen i PGSA-hjulet. Vad har vi lärt oss? Vad visar våra mätningar?  Hur går vi vidare?

17 september, kl 15-16 – Pernilla Söderberg

18 september, kl 15-16 - Eva Werner

23 september, kl 15-16 - Susanne Lundblad

24 september, kl 15-16 - Maria Johansson

Anmälan

Anmäl er via Landstingets lärandekalender (nytt fönster).

Kontakt

Pernilla Söderberg, 070-679 83 79,

Eva Werner, 0722-32 11 07,

Susanne Lundblad, 0767-23 20 02,

Maria Johansson, 072-586 00 46,

Uppdaterad: 2013-03-25
Pernilla Söderberg, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion