Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Tidplan för primärvården 2017

Februari

2-12 Registrera frånvaro/godkänna uppgifter för ST-läkare i Lovisa
19 Senaste datum att besvara uppföljningsenkäten i Esmaker och meddela eventuella underleverantörsavtal som medför att avdrag för otrohetsbesök på annan vårdenheten inte ska göras i Lovisa, till
28 Senaste datum att skicka in patientsäkerhetsberättelsen till

 

Mars

2-12 Registrera frånvaro/godkänna uppgifter för ST-läkare i Lovisa
20-31 Uppföljningsbesök
22 Primärvårdsforum

 

April

2-12 Registrera frånvaro/godkänna uppgifter för ST-läkare i Lovisa
3-27 Uppföljningsbesök

 

Maj

2-12 Registrera frånvaro/godkänna uppgifter för ST-läkare i Lovisa

 

Juni

2-12 Registrera frånvaro/godkänna uppgifter för ST-läkare i Lovisa 
25 Leverantörer som väljer att inte ha regelbunden kontakt med stödteamet ska rapportera sina förbättringsarbeten senast 25 juni till ansvarigt stödteam ()

 

Juli

2-12 Registrera frånvaro/godkänna uppgifter för ST-läkare i Lovisa

 

Augusti

2-12 Registrera frånvaro/godkänna uppgifter för ST-läkare i Lovisa

 

September

2-12 Registrera frånvaro/godkänna uppgifter för ST-läkare i Lovisa

 

Oktober

2-12 Registrera frånvaro/godkänna uppgifter för ST-läkare i Lovisa
31 Leverantörer som väljer att inte ha regelbunden kontakt med stödteamet ska rapportera sina förbättringsarbeten senast 31 oktober till ansvarigt stödteam (

 

November

2-12 Leverantörer som väljer att inte ha regelbunden kontakt med stödteamet ska rapportera sina förbättringsarbeten senast 31 oktober till ansvarigt stödteam
? Primärvårdsforum
30 Leverantörer som väljer att inte ha regelbunden kontakt med stödteamet ska rapportera sina förbättringsarbeten senast 30 november till ansvarigt stödteam ()

 

December

2-12 Registrera frånvaro/godkänna uppgifter för ST-läkare i Lovisa 
7 Utvecklingskraft primärvård

Rubrik 2

text

Uppdaterad: 2017-01-23
Jenny Abrahamsson, Sävsjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv