Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Systematiskt förbättringsarbete 2015

Regionen följer upp och betalar ut ersättning för systematiskt förbättringsarbete. För att få full ersättning ska vårdenheten följa tidsplanen, utföra, och få godkänt för två förbättringsarbete varav ett inom området hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete. Dessutom krävs redovisning av ett förbättringsarbete och närvaro vid Utvecklingskraft primärvård.

Ett förbättringsarbete kan pågå upp till två år.

Bedömning av systematiken och dokumentationen görs av Qulturum. Inom området hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete bedöms innehållet av folkhälsoavdelningen.

Dokumentation av förbättringsarbeten skickas till vårdvals funktionsbrevlåda enligt tidplan nedan.

Tidplan

  1. Anmälan om förbättringsområden senast 20 januari 2015 (handlingsplan)
  2. Beskriv bakgrund, nuläge, analys, mål senast 20 mars 2015 (A3-mall eller PGSA-hjul)
  3. Beskriv aktiviteter, tester samt redovisa en test senaste 20 maj 2015 (A3-mall eller PGSA-hjul)
  4. Redovisa en andra test senast 20 september 2015 (A3-mall eller PGSA-hjul)
  5. Presentation vid utvecklingkraft primärvård 3 december 2015

Mer information

Uppdaterad: 2015-12-09
Jenny Abrahamsson, Sävsjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv