Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Dialog/uppföljningsbesök

Regionens uppföljning av vårdcentralerna sker genom dialog om mål, resultat och utveckling. Underlag för uppföljningsbesöken är resultat som fångas via det gemensamma IT-stödet, nationella jämförelser och kvalitetsregister samt svaren i den årliga uppföljningsenkäten.

”Uppföljning av vårdenhet inom vårdval i Jönköpings län” via enkät i Esmaker ska besvaras senast 29 februari 2016.

Patientsäkerhetsberättelse ska skickas in senast 29 februari 2016.

Nya frågor 2016

  • regionens satsning på att utveckla vården av de mest sjuka
  • förbättrad tillgänglighet till psykosocialt team
  • utvecklingen av e-hälsa

Schema för uppföljningsbesök 2016

Mall patientsäkerhetsberättelse, SKL (nytt fönster)

Mer information

Kontakt

Uppdaterad: 2016-07-19
Jenny Abrahamsson, Sävsjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv