Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Kvalitetsbedömning

Region Jönköpings län bedömer vårdcentralernas kvalitet genom granskning av uppgifter hämtade ur IT-system och av vårdcentralernas inlämnade uppgifter.

Bedömningsgrader:

  • godkänd (grön)
  • lätt avvikelse med ringa patientrisk (gul)
  • avvikelse som innebär uppenbar patientrisk och/eller allvarlig kvalitetsavvikelse oavsett volym (röd)
  • grav avvikelse innebär allvarlig patientrisk eller med stor volym och stora kvalitetsavvikelse (svart)

Vid lätt avvikelse (gul) ansvarar vårdenheten för eget förbättringsarbete med egenkontroll enligt exempelvis PGSA-metoden.

Vid avvikelse (röd) ska åtgärdsplan upprättas och inlämnas till regionen inom två veckor. Avvikelsen ska åtgärdas inom tre månader. Om inte avvikelsen åtgärdas inom tidsperioden kan regionen göra kvalitetsavdrag.

Vid grav avvikelse (svart) kan vårdcentralen omedelbart stängas.

Uppdaterad: 2015-01-22
Jenny Abrahamsson, Sävsjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv