Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Dialog uppföljning 2015

Regionens uppföljning av vårdcentralerna sker genom dialog om mål, resultat och utveckling. Underlag för uppföljningsbesöken är resultat som fångas via det gemensamma IT-stödet, nationella jämförelser och kvalitetsregister samt svaren i den årliga uppföljningsenkäten.

”Uppföljning av vårdenhet inom vårdval i Jönköpings län” via enkät i Esmaker ska besvaras senast 28 februari 2015.

Patientsäkerhetsberättelse ska skickas in senast 28 februari 2015.

Nya frågor 2015

  • diagnosklassificering
  • riskbruk och missbruk, kompetens och behandling
  • filialers läkarbemanning
  • hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande aktiviteter
  • samordnare för vården av de mest sjuka
  • utbildningsuppdrag inklusive krav på medicinteknisk utrustning

Schema för uppföljningsbesök 2016

Mall patientsäkerhetsberättelse

Mer information

Kontakt

Uppdaterad: 2016-02-02
Jenny Abrahamsson, Sävsjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv