Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Information till vårdgivare

Samverkan inom vårdval i Jönköpings län

Informationen har flyttat till webbplatsen Folkhälsa och sjukvård i Jönköpings län, samverkan inom vårdval

Uppdaterad: 2019-05-21
Marléne Svensk, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion