Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Information till vårdgivare

Dokumentation från vårdvalsforum 11 april 2012

Landstinget arrangerar vårdvalsforum för att främja dialog om hur primärvården ska utvecklas och bidra till god vård för länets invånare utifrån Landstingets vision och mål för vårdval.

Tid och plats

  • Rosensalen, Rosenlund i Jönköping
  • Onsdag 11 april 2012
  • Klockan 9-16

Dokumentation

Sammanställningar av workshopar för Bättre liv för sjuka äldre respektive levnadsvanor publiceras inom kort.

Program

8:30 Fika  

9:00

Inledning

Agneta Jansmyr

9:10

Aktuellt inom Landstinget
Medicinska programgrupperna, uppdrag och primärvårdsledamöter

Mats Bojestig

9:30

Dagens agenda

Jenny Nilsson

9:35

KomHem – nuläge

Ulf Grahnat
Marianne Liljeberg

10:05

Bättre liv för sjuka äldre

Göran Henriks
Ulrika Stefansson
Ann-Margreth Kvarnefors

 

Bensträckare

 

11:00

Workshop Bättre liv för sjuka äldre

Ann-Margreth Kvarnefors

11:45

Lunch

 

12:30

Redovisning workshop

Ann-Margreth Kvarnefors

13:00

Inför uppföljningsbesök

Jenny Nilsson
Malin Holmqvist

13:15

Budgetprocessen 2013

Jenny Nilsson
Per Malm

13:25

Bensträckare

 

13:30

Förändringar 2013
Jour och beredskap
Specialister i allmänmedicin
Uppföljningsmodell för primärvården
Telefonrådgivning 1177

Jenny Nilsson
Per Malm
Jonas Almgren
Britt Forsberg

14:30

Fika

 

14:50

Workshop levnadsvanor

Jesper Ekberg
Paula Bergman

15:50

Kommande aktiviteter

Jenny Nilsson
Pernilla Söderberg

16:00

Avslut/summering

Mats Bojestig 

 

Uppdaterad: 2012-04-12
Jenny Nilsson, Tranås vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv