Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Workshopfrågor primärvårdsforum 20 november 2013

Område Diskussionsfrågor Sakkunnig                                  Ledamot MPG primärvård/sekreterare
Mest sjuka och samverkan med kommunerna

1. Hur tar vi ansvar för samordningen av de mest sjuka?

2. Hur ska vi stödja de mest sjuka i hemmet?

Carina Nordqvist Falk
Mats Bojestig

Lars Johansson, grupp 1
Angela Wallin, grupp 2
Gränsdragningar

1. Hur samverkar vi så att vården ges på rätt vårdnivå?

2. Hur samarbetar vi över gränserna för att uppnå bästa möjliga kliniska resultat?

Susanne Yngvesson
Staffan Ekedahl
Micael Johannesson, grupp 1
Magnus Mattson-Mårn, grupp 2
Öppettider och jour

1. Hur ska vi utveckla verksamheten för att möta invånarnas behov av vård på kvällar och helger?

2. Vad är rätt öppettider för en vårdcentral?

Daniel Lilja
Magnus Kåregård

Susanne Bergander, grupp 1 a
Anders Bergström, grupp 1 b
Missbruk och beroende

1 Vilken kompetensutveckling behövs för uppdraget?

2. Vilka avtal och överenskommelser med kommunerna behöver vi?
Mattias Jonsson
Birgitta Karlsved

Anders Tengblad, grupp 2 a

Jonatan Vincent, grupp 2 b
Barnhälsovård och kvinnohälsovård

1. Vilka är för- och nackdelarna med barnhälsovård i vårdcentralernas respektive sjukhusens regi?

2. Vilka är för- och nackdelarna med kvinnohälsovård i vårdcentralernas respektive sjukhusens regi?

3. Hur kan vi utveckla samverkan i befintlig modell?
Carin Oldin
Göran Oldaeus
Marita Sandqvist
Claes Hultberg
Staffan Ekedahl, grupp 3 a
Pernilla Söderberg, grupp 3 b

 

Uppdaterad: 2013-11-19
Jenny Abrahamsson, Sävsjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv