Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Information till vårdgivare

Primärvårdsforum 25 mars 2014

Landstinget arrangerar primärvårdsforum för att främja dialog om hur primärvården ska utvecklas och bidra till god vård för länets invånare utifrån Landstingets vision och mål för vårdval.

Dokumentation

Presentation primärvårdsforum 25 mars 2014 (pdf, nytt fönster)

Tid och plats

  • Kulturhuset Spira, Jönköping
  • Tisdagen den 25 mars 2014
  • Klockan 12:00-16:30

Program

12:00 Lunch                                                                                    
12:50 Inledning och dagens program Jenny Nilsson
13:00 Framtidens hälso- och sjukvård Mats Bojestig
13:15 Förändringar i uppdrag 2015 Jenny Nilsson, Per Malm
13:35 Vårdval specialiserad ögonsjukvård Susanne Yngvesson
13:55 Hälsofrämjande insatser Jesper Ekberg
14:10 Ersättningsrelaterade kvalitetsvariabler Jonatan Vincent
  Jourcentralen Jonatan Vincent
  Täckningsgradsmodellen Jonatan Vincent
14:30 Fika  
15:00 Hur kan vårdcentralerna förbättra vården för mest sjuka/kroniskt sjuka Mats Bojestig
15:20 Åtgärdsplan för vård på rätt vårdnivå Mats Bojestig
15:45 Öppen dialog kring inkomna ärenden från vårdcentralerna Mats Bojestig
16:15 Summering Jenny Nilsson
16:30 Slut  

 

Uppdaterad: 2014-04-02
Jenny Abrahamsson, Sävsjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv