Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Information till vårdgivare

Primärvårdsforum 8 november 2016

Region Jönköpings län arrangerar primärvårdsforum för att främja dialog om hur primärvården ska utvecklas och bidra till god vård för länets invånare utifrån regionens vision och mål.

Dokumentation

Tid och plats

  • Granbacken, Kristina Nilssons väg 3, Vrigstad
  • Tisdag 8 november 2016
  • Klockan 09:00-16:30

Preliminärt program

09:00 Fika
09:30 Inledning - Jenny Abrahamsson, primärvårdsenheten
09:45

Uppdrag och ersättning 2017 - Jonatan Vincent, controller

10:30 Bensträckare
10:45 Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård - Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör
12:15 Lunch
13:15 Samordnad individuell plan (SIP) - Maj Rom, projektchef SKL
14:30 Vårdplanering på distans - Barbro Andersson, bitr verksamhetschef Eksjö och Mariannelunds vårdcentraler, Susanne Lundblad, projektledare Qulturum
15:00 Fika
15:15 Läkarmedverkan i hemmet på distans - Göran Runesson, verksamhetschef Nässjö och Bodafors vårdcentraler, Nässjö utbildningscentrum
15:45 Att utforska befolkningens behov - Jesper Ekberg, folkhälsochef
16:15 Summering
16.30 Hemfärd

Medverkande: Jenny Abrahamsson, Barbro Andersson, Mats Bojestig, Jesper Ekberg, Magnus Mattsson-Mårn, Anette Nilsson, Maj Rom (SKL), Göran Runesson, Marita Sandqvist, Conny Thålin, Jonatan Vincent

Uppdaterad: 2016-11-09
Jenny Abrahamsson, Sävsjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv