Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Information till vårdgivare

Dokumentation från primärvårdsforum 7 november 2017

Program och presentationer

08:30 Fika
09:00 Inledning
09:15 Digital mötesform - samordnad vårdplanering, Carina Hellström
09:45 Primärvård-Närsjukvård, på gång i Region Jönköpings län och Sverige, Mats Bojestig
10:45 Öppna frågor
11:30 Läkemedel, Mårten Lindström
12:00 LUNCH
13:00 Utvidgad nationell tillgänglighetsuppföljning, Lisbeth Isaksson och Johan Assarsson
13:45 Primärvårdsöversikten, Jenny Abrahamsson
14:00 Systematiskt förbättringsarbete, Marita Sandqvist och Jesper Ekberg
14:15 Bensträckare
14:30 Uppdrag och ersättning 2018, Conny Thålin och Emil Wallin
16:00 Summering och hemfärd

Medverkande: Jenny Abrahamsson, Johan Assarsson, Mats Bojestig, Jesper Ekberg, Carina Hellström, Lisbeth Isaksson (SKL) Mårten Lindström, Marita Sandqvist, Pernilla Söderberg, Conny Thålin, Emil Wallin

Uppdaterad: 2017-11-10
Jenny Abrahamsson, Sävsjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv