Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Information till vårdgivare

Primärvårdsforum 14 november 2018

Program och presentationer

8:00 - 8:30 Drop in-fika
8:30 – 8:40 Inledning
8:40 – 9:10 Patientkontrakt - Magdalena Fritzson, Anette Nilsson
9:10 – 9:20 Bensträckare
9:20 – 10:10 Nära vård - Mats Bojestig
10:10 – 11:20 Regelbok – uppdrag och ekonomi
11:20 - 11:30 Ny vårdgaranti 2019 - Göran Runesson

Medverkande: Mats Bojestig, Magdalena Fritzson, Anette Nilsson, Göran Runesson

Uppdaterad: 2018-11-15
Marléne Svensk, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion