Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Information till vårdgivare

Primärvårdsforum 3 juni 2019

Program och presentationer

8:00 – 8:15

Inledning

8:15 - 9:30

8:15 – 9:30 Tillsammansprojekten
Mer tid till patienten - vårdinformation, Britt Karlsson
Psykisk hälsa, delprojekt 2 - primärvård, Bo-Kenneth Knutsson?,

9:30 - 9:45

Bensträckare - Smörgåstårta

9:45 – 10:15

 Studierektorsorganisationen - Namn ??

10:15 - 10:45

Läkemedel - Mårten Lindström

10:45 – 11:00

 Digitala vårdmöten - Sven-Åke Svensson

11:00 - 12:00

Regelboken

12:00 - 13:00

Regelbok mot framtidens sjukvård - Mats Bojestig

Medverkande: Mats Bojestig, Britt Karlsson, Anette Nilsson, Knut ??, , Mårten Lindström, studierektorer, Sven-Åke Svensson

Uppdaterad: 2019-04-15
Marléne Svensk, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion