Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen

head

Individnummer

Så här ser Hjälpmedelscentralens individnummer ut

individetikett

Du hittar individetiketten som i exemplet nedan.

Indvidetikett_carloskar

Klicka här för att skriva ut dokumnetet Individetikett. (pdf)

 

Hjälpmedelscentralen

036-32 87 00

Maila till

Startsidan
Hjälpmedelscentralen

Hjälpmedelscentralen
Länssjukhuset Ryhov, hus P5
551 85 Jönköping

Uppdaterad: 2014-01-15
Martin Tubbin, Utveckling & förvaltning, IT-centrum