Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen

Förflyttning test

text

 

 

 

  Madrasser och madrasskydd avsedda för trycksårsprevention
Förskrivare Distriktsköterska, läkare och sjuksköterska i särskilt boende.
För vem? Personer som löper risk att utveckla eller har utvecklat trycksår samt personer i livets slutskede med smärtproblematik.
Förebyggande antidecubitusmadrass kan förskrivas till person med risk att utveckla trycksår eller med trycksår grad 1 (modifierad Nortonskala 20p eller lägre).
Behandlande antidecubitusmadrass kan förskrivas till person med mellan eller hög risk att utveckla trycksår eller med trycksår grad 2 eller mer.
Mål med hjälpmedlet • Förebygga uppkomst av trycksår
• Behandla trycksår
• Lindra smärta vid vård i livets slutskede.
Eget ansvar Personen ansvarar själv för att säng och basmadrass av god kvalitet finns i hemmet. Utsliten basmadrass berättigar inte till förskrivning.
Tänk på Om risk för sår/sår finns ska även sårgrad bedömas före val av madrass.

Det är viktigt att utreda hur ev. rodnad eller sår har uppkommit. Ev. kan man behöva ändra rutiner/instruktioner för ex förflyttning. Utöver antidecubitus-madrass skall också andra åtgärder värderas, ex vändschema, annan avlastning eller nutrition.

Tänk på att det kan vara svårt att veta vad som gett effekt om man sätter in flera åtgärder samtidigt.

Samordna alltid förskrivning av madrass med förskrivning av eventuell säng.

Värdera även risk för sår i sittande och kontakta arbetsterapeut vid behov.

Madrasser i kombination med sänggrind
Om personen har en säng med grindar måste du vara mycket observant på hur hög grinden resp madrassen är. Grinden måste ha en höjd om minst 22 cm över obelastad madrassyta. Prata med distriktsarbeteterapeuten om du är tveksam.
Endast en antidecubitusmadrass kan förskrivas
 
Hur många? Endast en antidecubitusmadrass kan förskrivas
Uppföljning Vi bör kunna hitta text under vårdprevention – kolla med ngn ss
Läs mer Länk till 1177 – trycksår, vårdprevention, (eg för mkt sjukhusinriktad)
Nortonskalan
Sortiment För mer information om upphandlat sortiment se: länk till hjälpmedelsdatabasen

 

Rubrik 2

text

Uppdaterad: 2014-02-07
Martin Tubbin, Kundleverans, IT-centrum