Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen

Ordbehandling

 

               

 

Programvara för ordbehandling

 

Förskrivare


Logoped, arbetsterapeut

För vem?


Personer med funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att tala,skriva,läsa eller uttrycka sig genom teckenspråk.

Mål med hjälpmedlet


  • Möjliggöra vardaglig kommunikation.

Eget ansvar


Datorutrustning och program av allmän karaktär såsom ”Office-paket”, tränings-/spelprogram, samt uppkoppling mot Internet är personens eget ansvar.

Personen ansvarar för grundläggande datorkunskap t ex hur Word eller mailprogram fungerar eller hur en dator är uppbyggd.

Program för pedagogik- och träning kan i vissa falla tillhandahållas av annan huvudman t ex skolan.

Uppgradering eller byte av programvara kan endast ske när personens medicinska status förändrats så att en ny bedömning krävs. Kolla med denna formulering på andra avsnitt.

Hur många?


Flera licenser kan förskrivas för att användas i dator i hemmet och i skolan om utrustningen inte kan tas med emellan.

Uppföljning


Uppföljning skall ske inom 6 månader. Vid uppföljning utvärderas om hjälpmedlet uppfyller uppställda mål och om ev. åtgärder behöver göras.

Kriterier för förskrivning


xxxxxx

 

Tänk på


Anpassningar i operativsystemet underlättar ofta användandet av allmänna ordbehandlingsprogram. Kontakta Hjälpmedelscentralens konsulenter för ytterligare råd.

Information

Hjälpmedelscentralens kundservice
036 - 32 87 00
08.00 - 16.30

E-post:

Aktuellt sortiment

Isokoder

043306 Madrasser och madrasskydd avsedda för trycksårsprevention


 

  • Standarmadrass
  • Trycksårsförebyggande madrass
  • Behandlande madrass

Mer att läsa

Trycksår (länsgemensamt program)

Trycksår  (1177)

Uppdaterad: 2014-02-15
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen Jönköping, Verksamhetsstöd och service