Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

PR-team®- Primärvårdens Rehabiliteringsutredning i team

Region Jönköpings län har utvecklat en manual med tillhörande blankett för att stödja arbetssättet med en helhetsbedömning i team. Det kan finnas olika syften att göra ett PR-team:

  • få en samlad bedömning av patienten resurser/begränsningar för att skapa en individuell rehabiliteringsplan vid sjukskrivning alternativt för att förebygga sjukskrivning
  • underlag till läkarintyg och läkarutlåtande
  • som grund för urval gällande MMR

Målsättningen är att göra en teambedömning tidigt i sjukfall där det finns en komplex bild.

Dokument

Stress/sårbarhetsmodell

Dokumentation och rapportering

 

Vanliga skattningsinstrument

Yrkesspecifik bedömning vid PR-teambedömning

Fysioterapeut/sjukgymnast

Arbetsterapeut

Psykosocialt team

 

KontaktPR-team och MMR
(intranät, begränsad behörighet)


Frågor om PR-team

Ann-Britt Ekvall, processledare Folkhälsa och sjukvård

Susanne Leander, processledare


RAPPORTER 

PR-team som modell för samordnad rehabilteringsutredning på vårdcentraler i Jönköpings län (pdf, nytt fönster)

Uppdaterad: 2019-04-24
Ann-Britt Ekvall, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion