Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

Utvecklingen av PR-team

Sedan 2006 har staten och SKL ingått överenskommelser "sjukskrivningsmiljarden" för att stimulera landstingen till att ge sjukskrivningsfrågan högre prioritet i hälso- och sjukvården och för att utveckla sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

Sedan 2008 har staten och SKL även tecknat en överenskommelse ”rehabgarantin” som ger landstingen ersättning för evidensbaserade behandlingsinsatser (ex. KBT och MMR) i syfte att förhindra sjukskrivning eller återgå i arbete. År 2016 upphörde "rehabgarantin", som enskild överenskommelse och ersattes istället av ett villkor i den övergripande överenskommelsen mellan regeringen och SKL för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess.

En ny tvåårig överenskommelse har slutits mellan staten och SKL för år 2017-2018. Villkor 3 ”Insatser för lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och långvarig smärta” i överenskommelsen syftar till att stimulera tillgången till medicinska rehabiliterings- och behandlingsinsatser för patienter med smärtproblematik och/eller lindrig och medelsvåra psykisk ohälsa.

Inom ramen för ”sjukskrivningsmiljarden” har Regionen i Jönköpings län fr.o.m år 2007 inrättat tjänster som rehabkoordinator. Detta har utvecklats till att det finns rehabkoordinatorer tillgängliga på alla vårdcentraler samt även psykmottagningar, ortoped- och medicinkliniker samt onkologkliniken i länet.

I sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen  krävs även ett arbetssätt som stödjer utvecklingen av en samlad strukturerad teambedömning och som också leder till en individuell rehabplan. Patienten ska vara delaktig och synliggjord.

Teamsamverkan började utvecklas i takt med att rehabkoordinatorerna påbörjade sitt arbete. Det uppkom efterfrågan av ett instrument/hjälpmedel för att tidigt i sjukfallet få teamets samlade helhetsbild av patienten. Höglandets sjukvårdsområde samt Hälsan 1 vårdcentral i Jönköping provade därför instrumentet Medendus STRUT (strukturerad rehabutredning) under åren 2007-2008. Projektnamnet var Status 28+.  Det framkom då att instrumentet inte riktigt passade inom primärvården. Inom Region Jönköpings län beslöt man därför att utveckla ett eget verktyg att ha som stöd för en strukturerad teambedömning.

Vårdcentralerna Hälsan 1 samt Tranås vårdcentral fick därför under oktober 2008, ett uppdrag att utveckla ett verktyg som underlag för att genomföra en samlad strukturerad teambedömning. Verktyget skulle kunna fungera som ett hjälpmedel för att göra en helhetsbedömning, försäkringsmedicinsk utredning och för att upprätta den individuella rehabiliteringsplanen. Det skulle också kunna fungera som ett stöd för att skriva ett läkarutlåtande. Ett verktyg togs fram och fick namnet PR-team® (primärvårdens rehabutredning i team).

Tre pilot-vårdcentraler (Huskvarna, Nässjö, Gislaved) utsågs, där verktyget prövades och en arbetsmodell/manual utvecklades för att sedan implementeras i hela Region Jönköpings län kring 2010-2011.

PR-team används även som underlag för urval av MMR-deltagande.

 

Uppdaterad: 2018-02-06
Ann-Britt Ekvall, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion