Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

Beskrivning av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar

Den viktigaste informationen, för att Försäkringskassan ska kunna bedöma arbetsförmågan, tar sin utgångspunkt i Diagnos, Funktionsnedsättning och Aktivitetsbegränsning, den så kallade DFA-kedjan.

  • Diagnos - avser vilken sjukdom patienten har.

  • Funktionsnedsättning - avser vilken funktion som är nedsatt av sjukdomen.

  • Aktivitetsbegränsning  - avser diagnosens och funktionsnedsättningens konsekvenser.

Funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning beskrivs helst med vanliga ord/meningar samt en gradering. Tidigare användes ICFs formuleringar, men upplevdes vara för allmänt beskrivna för ex ett läkarintyg vid sjukskrivning eller läkarutlånde. Exempel på vanligt beskrivna funktionsnedsättningar/aktivitetsbegräsningar finns i bilaga 2 samt beskrivningar enligt ICF i bilaga 3 i manualen, se här (begränsad behörighet, nytt fönster).

Mer info om vanliga funktionsnedsättningar/aktivitetsbegränsningar kopplat till olika diagnoser finns även att läsa om på Ifyllnadsstöd för läkarintyg (fd ICF).

Gradering

DFA-kedjan kräver att omfattningen av funktionsnedsättning och begränsning av förmåga/aktivitet beskrivs.

ICF använder sig av en gradering med hjälp av en skala. Att ha ett problem kan betyda en funktionsnedsättning, strukturavvikelse och aktivitetsbegränsning. Lämpliga ord att använda för bedömningen visas inom parantes nedan och bör väljas utifrån vad som passar i det aktuella fallet.

Breda procenttalsområden har angivits för de fall där det finns tillgång till kalibrerade bedömningsinstrument eller andra standarder för att kvantifiera en funktionsnedsättning, strukturavvikelse och aktivitetsbegränsning. När man anger "inget problem" eller "totalt problem" kan dock ett fel på upp till 5 procent föreligga. "Måttligt problem" avser ett problem på upp till halva tiden eller halva skalan av total svårighet. Läs mer om gradering i ICF-boken, följ länken: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2003/2003-4-1

 

0

INGET problem

(ingen, avsaknad, obetydlig...)

0-4 %

1

LÄTT problem

(litet, lågt...)

5-24 %

2

MÅTTLIGT problem

(medel, ganska stort...)

25-49 %

3

STORT problem

(gravt, högt, extremt, svårt...)

50-95 %

4

TOTALT problem

(fullständigt...)

96-100

 

 

Uppdaterad: 2018-09-26
Ann-Britt Ekvall, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion