Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

Artiklar

Artiklar som rör patientsäkerhet:

50 procents minskning av Clostridium difficile-infektioner efter storstädning - Läkartidningen nr 1-2, 2014 (pdf)
- Inom Höglandets sjukvårdsområde upptäcktes 2011 en avsevärt högre frekvens av Clostridium difficile-infektion än i de två andra sjukvårdsområdena i Landstinget i Jönköpings län.
Åtgärder från juni 2011 fokuserade på städning, snabbare diagnostik och fallrapportering, men ingen förbättring sågs vid utvärdering efter ett halvår.
En ny satsning från april 2012 med storstädning av sjukhusets avdelningar med spordödande medel resulterade i 50 procents minskning av infektionerna jämfört med motsvarande månader 2011.
Övervakning av Clostridium difficile-infektioner på sjukhusnivå och städning med spordödande medel har inte varit praxis inom svensk sjukvård. Dessa verktyg liksom rationell antibiotikaanvändning kunde effektivt bekämpa och förhindra infektionerna.

Anna-Maj berättar om sin svåra kamp (pdf) - om en patients syn på sin väg genom sjukvården och en presentation av Qulturums bok Smaken av vatten. Artikel i tidskriften Pulsen nr4 2008.

Temanummer om vårdskador, juni 2008 (pdf) Socialstyrelsens tidning om Patientsäkerhet

Förebyggande mätning hindrar problem med urinblåsan. Kateter bara när det behövs (pdf) artikel i Pulsen nr 5 2008

Lärorikt att lyssna på patienter - om patientmedverkan och projektet Tillsammans.  Artikel ur Landstingsnytt nr 3, 2010.

Artiklar ur tidskrifter för professionella:

Compliance with hygiene guidelines: The effect of a multimodal hygiene intervention and validation of direct observations (pdf). Sara Mernelius, MSa, Per-Olof Svensson, RN, BScb, Gunhild Rensfeldt, RN, BScb, Ewa Davidsson, RN, BScc, Barbro Isaksson, MD, PhDc, Sture Löfgren, MD, PhDa, Andreas Matussek, MD, PhDa. American Journal of Infection Control, Volume 41, Issue 5, May 2013, Pages e45–e48. En studie av vad man gjort i Jönköping. Se även kort nyhetsnotis.

Stor kampanj för bättre patientsäkerhet i USA, Läkartidningen (pdf)

Transmission of Staphylococcus aureus from maternity unit staff members to newborns disclosed through spa typing (AJIC; pdf) - Andreas Matussek, MD, PhD,a,b Jan Taipalensuu, PhD,c Ing-Marie Einemo, RN, BSc,b Malena Tiefenthal, MD,d
and Sture Löfgren, MD, PhDa,b, Jönköping and Eksjö, Sweden

Litteratur/böcker

Om bra patientsäkerhetskultur: "Just culture - balancing safety and accountability" av Sidney Dekker

Tillbaka till startsidan

Kontakt

Rolf Bardon

Tipsa oss gärna om fler artiklar om patientsäkerhet!

Kunskapsstöd

FAKTA är ett internt kliniskt kunskapsstöd inom Region i Jönköpings län - åtkomst med inloggning endast för anställda i Region Jönköpings län

Publicerat

Undernäring - åtgärder för att förebygga (pdf), SKL:s åtgärdspaket 2011.

Säkrare vård och omsorg - Handbok i grundläggande patientsäkerhetsarbete (pdf), SKL 20112. Om riskerna i vården och omsorgen liksom de grundläggande metoderna och arbetssätten för att minska vårdskador.

Uppdaterad: 2016-01-08
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion