Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Läkemedelfel i vårdens övergångar - journalgranskning sluten vård

För att läkemedelsbehandlingen ska kunna följas upp på nästa vårdenhet krävs att syfte med behandling, behandlingslängd, mål med behandling etc finns dokumenterat i patientens journal.

Från och med 2009 görs journalgranskning på länets tre sjukhus på de 10 sista patienterna som varit inlagda på kliniken i mars respektive september månad. Resultaten rapporteras in av klinikerna via MOA och det går att rapportera in mätningar fler gånger per år om så önskas. Rapporteringen kan även göras på avdelningsnivå. Behörighet till MOA erhålls via klinikens IT-kontaktperson. Från 2015 sammanställs inte resultaten övergripande utan varje klinik kan följa sina egna mätningar via MOA.

Mer information

Se Läkemedelskommitténs Patientsäkerhet - Mätningar

Uppdaterad: 2018-08-27
Malin Holmqvist, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service