Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Läkemedelsfrågor i nationella patientenkäten - mätningar

Nationella patientenkäten innehåller ett antal frågor som rör läkemedel.

  • Fick du tillräckligt med information om din vård/behandling?
  • Fick du tillräckligt med information om medicineringen och eventuella biverkningar?
  • Fick du tillräckligt med information om varningssignaler att vara uppmärksam på beträffande din sjukdom/ditt hälsotillstånd eller din medicinering/behandling?
  • Förklarade vårdpersonalen medicineringen/behandlingen på ett sätt som du förstod?

Frågorna går att följa upp på

 

Mer information

Detta är en mätning som ingår i Läkemedelskommitténs patientsäkerhetssatsning
Patientsäkerhet - Mätningar

 

Uppdaterad: 2018-01-12
Malin Holmqvist, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service