Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Läkemedelsberättelser

Läkemedelsberättelse (Läkemedelsförändring) är en beskrivning av de förändringar (in/utsättning, dosändringar och orsaker till åtgärderna) som har gjorts i patientens läkemedelsbehandling i samband med ett vårdtillfälle eller vid ett öppenvårdsbesök.

En läkemedelsberättelse ska lämnas till patient i samband med utskrivning från sjukhus om läkemedelsförändringar är gjorda under vårdtiden

Data till mätningen hämtas från regionens utdatasystem Diver och baserar sig på dokumentation i blanketten "Information om din vårdtid". Rutan för läkemedelslista ska vara ikryssad för att blanketten ska registreras i Diver. Kliniker som använder annan utskrivningsinformation redovisas inte i Diver-rapporten. 

Mätning läkemedelsberättelser (uppdaterat tom december 2018)

Mer information

Detta är en mätning som ingår i Läkemedelskommitténs patientsäkerhetssatsning
Patientsäkerhet och läkemedel - Uppföljning

För mer information om läkemedelsberättelser, se
Läkemedelsberättelser

Uppdaterad: 2019-01-14
Malin Holmqvist, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service