Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Utskrivningsinformation med läkemedelsberättelse

Från juli 2013 mäts hur stor andel av patienter, utskrivna från länets tre sjukhus, som har fått en skriftlig utskrivningsinformation med läkemedelsförändringar (läkemedelsberättelse) enligt journalen.

Mätningen görs genom att antal skrivna och signerade blanketter "Information om din vårdtid" registreras och relateras till antal skrivna patienter per klinik. Rutan att patienten fått en läkemedelslista också ska vara inkryssad för registering. På blanketten finns rubriken läkemedelsförändring som ska innehålla en beskrivning av de in- och utsättningar samt dosjusteringar av läkemedel som gjorts under vårdtiden. Mätningen förutsätter är att patienten fått med sig blanketten vid hemgång.

Några enstaka kliniker använder annan skriftlig utskrivningsinformation med läkemedelsberättelse till sina patienter. Dessa innefattas inte i denna mätningen utan får mätas på respektive klinik genom uppföljning av KVÅ-kod för läkemedelsberättelse

Läkemedelsberättelse till patient (uppdaterad tom dec 2016)

Från 1 januari 2015 plockas resultatet ut individuellt på kliniknivå i Diverportalen

Utskrivningsinformation med läkemedelsberättelse

text

Rubrik 2

text

Uppdaterad: 2017-04-03
Malin Holmqvist, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service