Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Information till vårdgivare

Avdrag och tillägg för besök på annan vårdenhet

Inledning

Alla avdrag/tillägg sker enligt prislistan "Avdrag för enstaka besök". De gäller för samtliga besök vid annan vårdenhet.

Redovisningen baseras på avgiftskoderna i Cosmic för besök på annan vårdenhet inom vårdvalet. Avgiftskod 100 är ett läkarbesök som ger avdrag/tillägg på 650 kronor, avgiftskod 200 är sjukvårdande behandling som ger avdrag/tillägg på 450 kronor.

För besök hos läkare inom allmänmedicin enligt lagen om läkarvårdsersättning och hos sjukgymnaster enligt lagen om ersättning för sjukgymnastik samt hos aktörer med vårdavtal på primärvårdsnivå används avgiftskoderna 199 för läkare och 299 för sjukvårdande behandling.

Undantag från ovanstående är recept och sjukintyg som har ett avdrag/tillägg på 450 kronor trots att de utförs av läkare.

Besök på annan vårdenhet

Besöksdatumet i Cosmics kassaregistreringen stäms av mot patientens val av vårdenhet i Master vid samma tillfälle. Vårdenheten som patienten besökt får ett tillägg och den valda vårdenheten får ett avdrag.

Vårdenheter med underleverantörsavtal med annan vårdenhet inom vårdvalet som inte vill att denna reglering ska göras måste anmäla det till vårdvalsenheten.

Besök i andra regioner

Avdrag för besök utanför länet sker i samband med att den region som gett vården fakturerar Region Jönköpings län. Besöksdatumet stäms av mot patientens val av vårdenhet i Master vid samma tillfälle. Den valda vårdenheten får ett avdrag på ersättningen.

Avdrag för besök utanför länet sker med belopp enligt ovan beskrivet under rubriken inledning.

Besök övrigt

Den valda vårdenheten får avdrag för besök:

  • hos läkare inom allmänmedicin enligt lagen om läkarvårdsersättning
  • hos sjukgymnaster enligt lagen om ersättning för sjukgymnastik
  • hos aktörer med vårdavtal på primärvårdsnivå

Besöksdatumet stäms av mot patientens val av vårdenhet i Master vid samma tillfälle. Den valda vårdenheten får ett avdrag på ersättningen.

Bassängträning

Bassängträning tillhör primärvårdsuppdraget. I de fall träningen utförs i sjukhusdriven bassäng har den vårdenhet som patienten valt kostnadsansvaret för besöket.

Detta innebär att den vårdenhet som invånaren valt får ett avdrag på 300 kronor om en annan vårdenhet remitterat invånaren till bassängträning. Den remitterande vårdenheten får samtidigt ett tillägg på 300 kronor.

För bassängträning är tillägg/avdraget 300 kronor oavsett om remittenten är verksam inom vårdvalet eller inte. För bassängträning används avgiftskoder för sjukvårdande behandling.

Uppdaterad: 2019-02-13
Marléne Svensk, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion