Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Information till vårdgivare

Patientavgifter och ersättning för vård

Patientavgifter

Vårdenheten är skyldig att ta ut de patientavgifter som fastställts av Region Jönköpings län.

Patientavgifter i vården (nytt fönster)

Betalning av patientavgift

Om patienten inte betalar kontant eller med kort måste patienten faktureras av vårdenheten, det gäller även receptförnyelse utan läkarbesök.

Kompensation för utebliven patientavgift

När patienten har uppnått högkostnadsskydd ersätter regionen vårdenheten för uteblivna patientavgifter vid avgiftsbelagda besök. Detsamma gäller besök som barn och ungdomar under 20 år gör.

Vårdenheten får inte ersättning för avgiftsfria besök eller om patienten låter bli att betala patientavgiften.

Vårdenheten får inte heller ersättning för återbetald patientavgift som en patient som vid planerat besök får vänta mer än 30 minuter har rätt till.

Vård av asylsökande, kvotflyktingar m.m.

Privata vårdenheter skickar in utbetalningsunderlag till vårdvalsenheten. Uppgift om LMA-kortets ID-nummer ska framgå på underlaget eller bifogas separat. Saknas detta betalas ingen ersättning ut.

Underlag för ersättning för tolkarvode, vård av utländska medborgare, utlandssvenskar, asylsökande och kvotflyktingar, blankett LiJ5220 (Word)

Vård av patienter från andra landsting

Regionen fakturerar patientens hemlandsting utifrån besöksdatum som registrerats i Cosmic.

Vård av patienter från andra länder (nytt fönster)

Avtal med andra landsting (nytt fönster)

Vård av utländska medborgare och utlandssvenskar

Privata vårdenheter skickar in utbetalningsunderlag till vårdvalsenheten som fakturerar Försäkringskassan. Vårdenheter som drivs av Region Jönköpings län skickar utbetalningsunderlag till den administrativa resurs som är avtalad.

För att ersättning ska betalas ut måste det finnas en kopia på fram- och baksida av ett giltigt EU-kort eller giltigt provisoriskt intyg. Svenskt EU-kort gäller ej i Sverige. Ersättning betalas inte ut om kopia på giltigt EU-kort eller giltigt provisoriskt intyg saknas.

EU-kort i andra länder, EU-kommissionen (nytt fönster)

I de fall då vårdenheterna ska lämna in underlag för ersättning till vårdvalsenheten måste det vara vårdvalsenheten tillhanda senast den femte i varje månad för att komma med i nästa utbetalning.

Underlag för ersättning lämnas för exempelvis tolk, vård av asylsökande, kvotflyktingar m.m. samt vård av utländska medborgare och utlandssvenskar.

Underlag för ersättning för tolkarvode, vård av utländska medborgare, utlandssvenskar, asylsökande och kvotflyktingar, blankett LiJ5220 (Word)

För vård av utländska medborgare och utlandssvenskar bosatta i länder utanför EU och EES gäller särskilda regler:

Vård av patienter från andra länder (nytt fönster)

Mer information

Kontakt

Uppdaterad: 2016-12-21
Jenny Abrahamsson, Sävsjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv