Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Ersättning till vårdcentral vid allvarlig händelse

Förtydligande till avsnitt 3.14, Regelbok för vårdval i Jönköpings län

Landstinget ersätter vårdenheten när tjänsteman i beredskap eller regional sjukvårdsledare anmodar vårdenheten att öppna vid allvarlig händelse. Ersättning gäller vardagar 17.00–07.00 samt helg. Ersättning betalas inte till jourmottagningar.

Ersättning inklusive sociala avgifter

Läkare 1 500 kronor/timme
Sjuksköterska 650 kronor/timme
Övrig personal 500 kronor/timme

Ersättning utgår för faktisk arbetstid plus två timmar/person för efterarbete och dokumentation.

Engångsbelopp

3 000 kronor/händelse för att täcka inköp av eventuella livsmedel och övriga kostnader.

Vårdenhet specificerar enligt ovanstående och skickar faktura till fakturaenheten, Landstingets kansli. Ange ansvar 900390.

Uppdaterad: 2012-02-29
Jenny Nilsson, Tranås vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv