Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Information till vårdgivare

Ersättning och redovisning

Här finns samlad information och förtydliganden till ”Primärvård inom vårdval i Jönköpings län” om ersättning och redovisning:

Mer information

Ersättningsvillkor 2017

Uppdaterad: 2019-02-13
Marléne Svensk, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion