Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Ersättningsgrundande kvalitetsvariabler 2019

Uppföljning
Mål

Definition
Mätmetod

Datakälla
Brytpunkt
Omfattning
Var finns uppgiften?

Ersättningskonstruktion
Ersättningsperiod
Maximal ersättning

Vårdsamordning Namngiven person som uppfyller uppdraget enligt förfrågningsunderlaget avsnitt 7.7   200 kr per invånare > 74 år

 

Uppdaterad: 2019-02-11
Jenny Abrahamsson, Sävsjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv