Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/barndialogen

Upptaktsmöte referensgrupp Barn som anhöriga 2012-11-13

För ungefär ett år sedan inbjöd Socialstyrelsen alla landsting att delta i ett utvecklingsarbete kring barn som anhöriga i samband med förälders sjukdom eller oväntad död.  Hälso- och sjukvårdslagen ger hälso- och sjukvården en skyldighet att uppmärksamma de här barnen.  Allvarlig sjukdom eller oväntat dödsfall hos en förälder eller vårdnadshavare påverkar naturligtvis barn och ungas livssituation och vardag högst väsentligt. Barnens vardag är i förskolan, skolan, på fritidshemmet och i föreningslivet, det är i den miljön som det märks hur de mår. Vi kan alla spela en roll både i vårt arbete och som privatpersoner att vi är många som kan ge stöd när barn och familjer drabbas.

I Jönköpings län finns sedan mer än 10 år en unik arena där kommuner, idéella organisationer och landstinget samverkar för barns och ungas hälsa, vård och ungas positiva utveckling. Vi kallar den Barndialogen. Med barnet och familjen som utgångspunkt ska vi samordna och synkronisera vårt arbete över organisationsgränserna så att de kommer till nytta för dem vi är till för. Ett sådant arbete bygger på ömsesidigt förtroende och en gemensam värdegrund.

Barndialogens insatser var avgörande för att Socialstyrelsen valde Jönköpings län som pilot så att vi med nationellt stöd, 7 miljoner kr, ytterligare kunde fördjupa våra insatser. Vårt uppdrag är hedrande, ansvarsfullt och mycket angeläget.

Till dagens upptaktsmöte hade ett 80-tal strategiska personer och funktioner från hela länet bjudits in. Ett 40-tal olika arbetsområden vare representerade från både kommunerna, ideella organisationer och landstinget.

Deltagarnas egna erfarenheter och behov av stöd kom till uttryck i en långa räcka av förbättringsförslag och berättelser som kom fram under eftermiddagens engagerade samtal och diskussioner. Resultatet har sammanställts och utgör ett viktigt underlag för det fortsatta arbetet.

Förhoppning med mötet att bilda en referensgrupp lyckades.  Referensgruppens uppgift är att uppmärksamma styrgrupp och projektledning på resurser, idéer och åtgärder som behövs för nå målet; att barn och unga i den här situationen själva upplever att de fått den information, råd eller stöd som de behöver.  Varmt tack alla för det engagemang som ni bidrog med – det känns tryggt inför framtiden!

Vi sätter också stort värde på det stöd och den inspiration som den nationella projektledningen ger oss. Projektledare Helene Klapp, Nationellt Kompetenscentrum för Anhöriga, medverkade och gav en bild av  projektet ur ett nationellt perspektiv. Inte minst ser man mycket positivt på vårt breda angreppsätt och det stora nätverk som snabbt har kommit på banan i praktisk handling.

För information

Noomi Carlsson
036-32 40 92/0767-24 74 09

Mer information

 

Uppdaterad: 2018-05-17
Noomi Carlsson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion