Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/barndialogen

Tillsammans för barn som anhöriga - konferens 9 april 2013 i Jönköping

Inbjudna var politiker och chefer i kommuner och landsting, personal inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, elevhälsa, skola, fritidsförvaltning, barnombud, regionförbundet, kyrkor, länsstyrelsen, patient- och idéburna organisationer samt övriga intresserade.
Antal deltagare: ca 230 st i Högskolans aula.

Presentationer från de olika föreläsarna

Uppdaterad: 2018-05-17
Noomi Carlsson, Bra Liv Rosenlund vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv