Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/barndialogen

Mer information - Barn till föräldrar med allvarlig somatisk sjukdom

Regional information

 

Barn som anhöriga - material för personal

Barn som anhöriga - material till föräldrar och barn

Material med ett artikelnummer går att beställa från Raindanceportalen

Verksamheter

Nationell information

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, NKA

Socialstyrelsen

Övrigt

Uppdaterad: 2019-08-21
Pirjo Väätäjä, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion