Region Jnkpings ln Funktionsnedsättning
plus.rjl.se/funktionsnedsattning

Rehabilitering utomlands vid inflammatoriska reumatiska sjukdomar

Region Jönköpings län beviljar årligen ca 40 personer med reumatiska sjukdomar rehabilitering utomlands. Sökande med inflammatoriska ledsjukdomar såsom rematoid artrit , MB Bechterew, psoriasisartrit prioriteras. Uttagningarna är länsövergripande och sker 2 gånger per år. Sista ansökningsdag är 15/10 för nästkommande vår och 15/4 för nästkommande höst.

Aktuella rehabanläggningar är Svenska Re på Gran Canaria, Reuma Sol på spanska solkusten, Rehab Igalo i Montenegro och Vintersol på Teneriffa. Behandlingtiden är vanligtvis fyra veckor.

Sökande ska vara i behov av rehabiliterande insatser, vara motiverad och kunna tillgodogöra sig intensiv träning såväl individuellt som i grupp. Det får inte föreligga några hinder för att klara den långa resan.

Personer med smärtproblematik utan inflammatorisk aktivitet är i nuläget inte aktuella för utlandsvård.

 Mer information

Carina Petersson
Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Hus T1
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
Tel: 010- 24 226 07

rehabiliteringsmedicinskakliniken@rjl.se

Blanketter

Blanketter för ansökan och läkarintyg gällande rehabilitering utomlands (begränsad läsbarhet)

Uppdaterad: 2016-02-04
Carina Petersson, Rehabiliteringsmedicinska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Psykiatri rehab o diagnostik