Region Jnkpings ln Sex- och samlevnadsundervisning
plus.rjl.se/sexochsamlevnad

Matematik - sex- och samlevnadsundervisning

Innehåller de delar i kursplanerna som är tillämpliga i sex- och samlevnadsundervisningen på olika nivåer i skolan.

Grundskolan

Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen.

Syfte

Eleverna ska genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digital teknik för att kunna undersöka problemställningar, göra beräkningar och för att presentera och tolka data.

I årskurs 7-9

Taluppfattning och tals användning:

  • Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang
  • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden

Sannolikhet och statistik:

  • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas.
  • Hur lägesmått och spridning kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.

 

Gymnasieskolan

Matematik är ett verktyg inom vetenskap och olika yrken. Ytterst handlar matematiken om att upptäcka mönster och formulera generella samband.

Ämnets syfte

  • I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utmana, fördjupa och bredda sin kreativitet och sitt matematikkunnande.
  • Bidra till att eleverna utvecklar sin förmåga att sätta in matematiken i olika sammanhang och se dess betydelse för individ och samhälle.
  • Ge eleverna förutsättningar att utveckla förmåga att relatera matematiken till dess betydelse och användning inom andra ämnen, i ett yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt sammanhang

Centralt innhåll

  • Beskrivande statistik samt granskning av hur statistiska metoder och resultat används i samhället och yrkeslivet.

 

 

 

Uppdaterad: 2017-01-11
Therese Rostedt, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling