Region Jnkpings ln Sex- och samlevnadsundervisning
plus.rjl.se/sexochsamlevnad

Bild - sex- och samlevnadsundervisning

Innehåller de delar i kursplanerna som är tillämpliga i sex- och samlevnadsundervisningen på olika nivåer i skolan.

Grundskolan

I årskurserna 7-9: Bildanalys

  • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
  • Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas. 

Gymnasieskolan

Undervisningen i ämnet bild ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  • Förmåga att se, analysera, tolka och samtala om olika typer av bilder. 
  • Kunskaper om bildens funktion och användningsområden i samhället, i nutida, historiskt, nationellt och internationellt perspektiv.  

 Kontaktperson

Therese Rostedt
Folkhälsoplanerare
Folkhälsa och sjukvård, 
Landstinget i Jönköpings län
 
070-211 31 97 

Kursplaner och styrdokument

Ilustration: Christine Sundin

 

Uppdaterad: 2013-08-12
Therese Rostedt, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling